Di chúc tinh thần

của Ðức nguyên Giáo hoàng Biển Ðức XVI

 

Di chúc tinh thần của Ðức nguyên Giáo hoàng Biển Ðức XVI.

G. Trần Ðức Anh, O.P.

Vatican (RVA News 02-01-2023) - Trong di chúc tinh thần, được công bố chiều ngày 31 tháng Mười Hai năm 2022, Ðức nguyên Giáo hoàng Biển Ðức XVI mời gọi các tín hữu hãy tiếp tục kiên vững trong đức tin.

Trong phần đầu của chúc thư, được viết hồi năm 2006, Ðức Biển Ðức XVI cảm tạ Thiên Chúa, ghi ơn cha mẹ, chị và anh ruột, bao nhiêu bạn hữu, và quê hương tổ quốc, đồng thời thành tâm xin lỗi tất cả những người mà ngài đã làm lỗi cách nào đó.

Ðức Biển Ðức XVI viết rằng: "Tôi muốn cảm tạ Chúa vì tổ quốc tươi đẹp của tôi, ở trước rặng núi Alpes, miền Bavaria, nơi đó tôi luôn đã thấy tỏ lộ sự huy hoàng của chính Ðấng Tạo Hóa. Tôi cám ơn các đồng bào của tôi vì nơi họ, tôi đã luôn tái cảm nghiệm được vẻ đẹp của đức tin. Tôi cầu nguyện để đất nước chúng ta tiếp tục là phần đất của đức tin và tôi xin anh chị em, những người đồng bào yêu quý: anh chị em đừng để mình bị tước đoạt mất đức tin (...).

"Ðiều tôi đã nói trên đây với các đồng bào của tôi, giờ đây tôi cũng nói với tất cả những người trong Giáo hội được ủy thác cho tôi phục vụ: xin hãy kiên trì trong đức tin! Anh chị em đừng để mình bị hoang mang! Nhiều khi dường như khoa học - một đàng là các khoa học tự nhiên, và đàng khác là sự nghiên cứu lịch sử (đặc biệt là khoa chú giải Kinh thánh) - có khả năng cống hiến những kết quả hoàn toàn trái ngược với đức tin Công giáo. Tôi đã sống những biến đổi của các khoa học tự nhiên ngay từ thời xa xưa và tôi nhận thấy một sự trái ngược, là những điều có vẻ là chắc chắn của các khoa chống đức tin, bị tan biến mất, chứng tỏ chúng không phải là khoa học, nhưng là những giải thích triết học, chỉ có vẻ bề ngoài là thuộc về khoa học; đàng khác, cũng vậy chính trong cuộc đối thoại với các khoa học tự nhiên mà đức tin học hiểu rõ hơn những tầm mức giới hạn của những điều mình quả quyết, và vì thế cả những giới hạn chuyên biệt của mình. Ðã 60 năm rồi tôi đồng hành với Thần học, đặc biệt là các khoa Kinh thánh, và qua nhiều thế hệ nối tiếp nhau, tôi đã thấy sụp đổ những luận đề dường như không thể sụp nổi, chứng tỏ chúng chỉ là những giả thuyết: thế hệ cấp tiến (như Harnack, Juelicher, v.v.), thế hệ hiện sinh (như Bultmann, v.v.), thế hệ mác-xít. Tôi đã nhìn và thấy từ các mớ bòng bong những giả thuyết xuất hiện và tái xuất hiện sự hữu lý của đức tin. Chúa Giêsu Kitô thực sự là đường, là sự thật và là sự sống - và Giáo hội, với tất cả những thiếu sót của mình, thực là Thân Mình của Chúa. Sau cùng, tôi khiêm tốn xin anh chị em cầu nguyện cho tôi, xin Chúa đón nhận tôi vào nơi vĩnh cửu, mặc dù tất cả những tội lỗi và thiếu sót của tôi. Tôi cầu nguyện hằng ngày cho tất cả những người được ủy thác cho tôi. Ký tên Biển Ðức XVI."

Ðức Thánh cha Phanxicô đã đọc chúc thư này và cho công bố.

(Sala Stampa 31-12-2022)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page