An bình về phụng vụ chưa được tái lập

tại Giáo phận Ernakulam Ấn Ðộ

 

An bình về phụng vụ chưa được tái lập tại Giáo phận Ernakulam Ấn Ðộ.

G. Trần Ðức Anh, O.P.

Ernakulam (RVA News 27-11-2022) - An bình về phụng vụ tại giáo phận Ernakulam-Angamaly, thuộc Giáo hội Công giáo Syro Malabar, nghi lễ Ðông phương, ở miền nam Ấn Ðộ, vẫn chưa được vãn hồi. Ðây là giáo phận lớn nhất thuộc nghi lễ này.

Sau 5 thập niên tranh chấp, phần lớn các giáo sĩ và giáo dân đã chấp nhận quyết định của Ðức Thánh cha, qua Bộ các Giáo hội Công giáo Ðông phương và Hội đồng Công nghị của Giáo hội Syro Malabar về cách thức cử hành thánh lễ, trong đó phần đầu lễ linh mục quay xuống giáo dân, và phần thứ hai phụng vụ Thánh Thể thì quay lên bàn thờ. Tuy nhiên, vẫn có một số linh mục và giáo dân không chấp nhận và đưa ra những hoạt động phản đối.

Vụ mới nhất là hôm 21 tháng Mười Một năm 2022, một nhóm đông các giáo dân và linh mục đã kéo đến tòa Tòa giám mục Giáo phận Kochi, nơi tòa của Ðức Tổng giám mục Andrews Thazhath của giáo phận sở tại và cũng là Giám quản tông tòa giáo phận Ernakulam. Họ chiếm khuôn viên tòa Tổng giám mục và đòi Ðức Tổng giám mục phải nhìn nhận và đáp ứng những yêu cầu của họ. Phát ngôn viên của nói này nói rằng: "Chúng tôi cùng với các linh mục sẽ không rời Tòa Tổng giám mục cho đến khi những yêu cầu của chúng tôi được thỏa mãn".

Sự phản đối của họ gia tang, sau khi Ðức Tổng giám mục Thazhath yêu cầu cha sở nhà thờ chính tòa thánh Maria chuẩn bị để ngài cử hành thánh lễ Chúa nhật, 27 tháng Mười Một này, như Hội đồng Công nghị của Giáo hội Syro Malabar đã quyết định, để thống nhất việc cử hành phụng vụ trong Giáo hội Ðông phương này. Ðức Tổng giám mục cũng yêu cầu tiểu chủng viện Thánh Tâm của giáo phận cử hành thánh lễ theo nghi thức thống nhất đã được phê chuẩn hồi tháng Tám năm 2021. Ngoài Tổng giáo phận Ernakulam-Angamaly, tất cả 35 giáo phận thuộc Giáo hội Syro Malabar đều tuân hành quyết định này, ngày 28 tháng Mười Một năm 2021, nhưng vẫn còn một số đông linh mục và giáo dân thuộc giáo phận Ernakulam phản đối.

(Mattersindia.com 24-11-2022)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page