Ðức Hồng y Timothy:

Phải chăng quyền đồng tính

quan trọng hơn tự do tôn giáo

 

Ðức Hồng y Timothy: Phải chăng quyền đồng tính quan trọng hơn tự do tôn giáo.

G. Trần Ðức Anh, O.P.

New York (RVA News 25-11-2022) - Ðức Hồng y Timothy Dolan, Tổng giám mục Giáo phận New York, Hoa Kỳ, Chủ tịch Ủy ban Giám mục Mỹ về tự do tôn giáo, bày tỏ quan tâm vì dự luật bênh vực những cặp đồng luyến ái được coi trọng hơn quyền tự do tôn giáo.

Một dự luật về vấn đề này đang được Quốc hội Mỹ thảo luận và trở thành một luật liên bang, thay vì luật tiểu bang. Tổng thống Joe Biden tuyên bố sẵn sàng ký nhận và công bố dự luật này.

Trong thời gian qua, các vị lãnh đạo tôn giáo ở Mỹ báo động rằng dự luật về các cặp đồng phái có thể trở thành một đe dọa đối với việc bảo vệ quyền tự do tôn giáo tại Mỹ và đưa tới sự vi phạm lương tâm của của các tín hữu.

Mặc dù luật về tôn trọng hôn nhân bảo vệ các tổ chức phi lợi nhuận của các tôn giáo không phải tham dự hoặc cử hành các lễ nghi hôn nhân đồng phái, nhưng Ðức Hồng y Dolan, cũng như nhiều vị lãnh đạo tôn giáo khác nhấn mạnh rằng sự bảo vệ như thế vẫn không đủ. Những điều khoản trong dự luật không giải quyết vấn đề chính do dự luật tạo nên: trong những trường hợp xảy ra xung đột giữa tín ngưỡng tôn giáo và các cuộc hôn nhân đồng phái, luật này sẽ được sử dụng như bằng chứng để buộc các tín hữu phải tùng phục lợi ích của nhà nước bằng cách nhìn nhận các cuộc kết hôn đồng phái.

Ðức Hồng y Dolan nhắc lại vụ những người làm bánh cưới, những cơ quan giúp nhận con nuôi, các chủ nhân và công ty gia cư tôn trọng Mười Giới Răn, có nguy cơ bị kỳ thị chiếu theo luật mới về hôn nhân đồng phái. Ðức Hồng y kêu gọi các đại biểu quốc hội thay đổi lập trường về vấn đề này.

Dự luật có thể được Quốc hội Mỹ thông qua vào đầu năm 2023 và gửi tới Tổng thống Biden. Ông tuyên bố là sẽ ký nhận.

Trên bình diện tiểu bang, luật về hôn nhân đồng phái đã có từ năm 2015, khi Tối cao pháp viện Mỹ phán quyết định luật đó được Hiến pháp Mỹ bảo vệ như một trong các quyền tự do cơ bản.

(Kai 22-11-2022)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page