Ðức Thánh cha tiếp chung

các giám mục Ðức

 

Ðức Thánh cha tiếp chung các giám mục Ðức.

G. Trần Ðức Anh, O.P.

Vatican (RVA News 18-11-2022) - Sáng ngày 17 tháng Mười Một năm 2022, Ðức Thánh cha Phanxicô đã tiếp kiến 63 giám mục Ðức, nhân dịp các vị về Roma hành hương viếng mộ hai thánh tông đồ và thăm Tòa Thánh. Ðức Thánh cha trao đổi với các vị trong hai tiếng đồng hồ và đề cập đến các đề tài thừa tác vụ linh mục, vai trò của giáo dân, và Con đường Công nghị.

Thông cáo của Hội động Giám mục Ðức nói rằng đó là một "cuộc trao đổi cởi mở, trong đó các giám mục đã có thể đặt những câu hỏi và nêu các vấn đề, và Ðức Thánh cha đã trả lời. Nội dung cuộc trao đổi liên quan đến việc mục vụ trong thời đại đang thay đổi, sự hiểu biết về thừa tác vụ linh mục và giám mục, sự dấn thân của giáo dân trong Giáo hội và thách đố loan báo Tin mừng có thể diễn ra trong bối cảnh một thế giới bị tục hóa".

Các giám mục Ðức cũng có thể kể lại những kinh nghiệm trong giáo phận thuộc quyền cũng như nói về sự dấn thân của Giáo hội Ðức trên bình diện hoàn cầu.

Một đề tài khác cũng được bàn tới là "trách nhiệm chính trị, sự hòa hợp xã hội và một viễn tượng hòa bình trong bối cảnh những xung đột trên thế giới và tại các miền."

Sau cùng, các giám mục Ðức đã trao đổi với Ðức Thánh cha về những khía cạnh của "Con đường Công nghị" của Công giáo Ðức và tiến trình chuẩn bị Thượng Hội đồng Giám mục thế giới về sự đồng hành hiện nay".

Thứ Sáu, ngày 18 tháng Mười Một năm 2022, có cuộc gặp gỡ giữa các giám mục Ðức và các vị Bộ trưởng các Bộ chủ yếu của Tòa Thánh, đặc biệt là về Con đường Công nghị của Giáo hội Công giáo Ðức nhắm cải tổ Giáo hội. Con đường này thường bị dư luận Công giáo và cả về phía Tòa Thánh tỏ ra dè dặt, vì có những đề nghị không hợp với giáo lý truyền thống của Hội thánh.

(Vatican News 17-11-2022)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page