Hội đồng Giám mục Mỹ

đang nhóm họp Ðại hội mùa thu

 

Hội đồng Giám mục Mỹ đang nhóm họp Ðại hội mùa thu.

G. Trần Ðức Anh, O.P.

Baltimore (RVA News 16-11-2022) - Trong những ngày này, từ ngày 14 đến ngày 17 tháng Mười Một năm 2022, Hội đồng Giám mục Mỹ đang nhóm khóa họp mùa thu tại thành phố Baltimore và cao điểm và cuộc bầu Chủ tịch, Phó Chủ tịch và các chủ tịch Ủy ban mới với nhiệm kỳ ba năm.

Ðầu khóa họp, Ðức Tổng giám mục Christophe Pierre, Sứ thần Tòa Thánh, ngỏ lời với các giám mục. Ðức Tổng giám mục giáo phận Los Angeles José Gomez, đọc diễn văn lần chót trong tư cách Chủ tịch Hội đồng Giám mục mãn nhiệm.

Trước khóa họp chung, các giám mục sẽ cầu nguyện chung và đối thoại với nhau. Trong số các vấn đề được các giám mục Mỹ bàn tới, có tiến trình chuẩn bị Thượng Hội đồng Giám mục thế giới, chiến tranh kéo dài tại Ucraina, sáng kiến phục hưng Thánh Thể do một số giám mục khởi xướng, việc nâng đỡ phụ nữ và các gia đình, từ sau phán quyết tên là Dobbs của Tối cao pháp viện Mỹ hủy bỏ phán quyết "Woe chống Wade" trước đây, cho phá thai trên toàn quốc và nay dành quyền quyết định về vấn đề này cho mỗi tiểu bang. Ngoài ra, các giám mục cũng bàn tới việc di trú, việc chuẩn bị hôn nhân, Ngày Quốc tế Giới trẻ vào tháng Tám năm 2023 tại Lisboa, Bồ Ðào Nha, duyệt lại và phê chuẩn bản dịch các nghi thức phụng vụ, tham khảo ý kiến các giám mục về ba án phong chân phước và hiển thánh, sau cùng là bỏ phiếu về ngân sách năm 2023 của Hội đồng Giám mục.

Hội đồng Giám mục Mỹ quy tụ các giám mục thuộc gần 200 giáo phận toàn quốc, trong đó cũng có một số giám mục thuộc nghi lễ Ðông phương. Hằng năm, các vị có hai khóa họp: khóa họp vào tháng Sáu tại một địa điểm thay đổi mỗi lần, và khóa họp mùa thu vào tháng Mười Một tại thành phố Baltimore, nơi có trụ sở của Hội đồng Giám mục và đây cũng là giáo phận đầu tiên được thành lập tại Mỹ.

(CNA 14-11-2022)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page