Các giám mục Ðức về Roma thăm Tòa Thánh

 

Các giám mục Ðức về Roma thăm Tòa Thánh.

G. Trần Ðức Anh, O.P.

Vatican (RVA News 13-11-2022) - Gần 70 giám mục thuộc 27 giáo phận tại Ðức sẽ về Roma viếng mộ hai thánh tông đồ Phêrô - Phaolô và thăm Tòa Thánh, từ ngày 14 đến ngày 18 tháng Mười Một năm 2022.

Lần chót, các giám mục Ðức thực hiện chuyến viếng thăm gọi là "Ad Limina" là hồi tháng Mười Một năm 2015.

Có nhiều vấn đề sẽ được đề cập tới trong các cuộc trao đổi giữa các giám mục Ðức và các Bộ của Tòa Thánh, ngoài các vấn đề của mỗi giáo phận. Theo giáo luật, trong vòng sáu tháng trước khi về Roma, mỗi giám mục giáo phận được yêu cầu gửi về Tòa Thánh bản tường trình về tình hình giáo phận thuộc quyền trong những năm trước đó.

Một đề tài được dư luận đặc biệt chú ý là tình trạng chia rẽ giữa các giám mục Ðức ngày càng rõ rệt, về điều gọi là "Con đường Công nghị" (Synodal Weg). Ðây là một tiến trình do Hội đồng Giám mục và Ủy ban Trung ương Giáo dân Công giáo Ðức đề xướng, nhắm cải tổ Giáo hội sau những vụ giáo sĩ lạm dụng tính dục trẻ vị thành niên trong những thập niên trước đây: cải tổ trong bốn lãnh vực cũng là bốn diễn đàn của công nghị: liên quan đến việc thực thi quyền bính trong Giáo hội, cụ thể là dân chủ hóa; vai trò của phụ nữ trong Giáo hội, trong đó có việc cho phụ nữ chịu thánh chức, cải tổ luân lý tính dục của Giáo hội cho hợp thời và sau cùng là thay đổi luật độc thân giáo sĩ. Khóa họp toàn thể của công nghị có tối đa là 230 đại biểu, đa số là giáo dân.

Một số giám mục Ðức cho rằng các vị tại Tòa Thánh không hiểu rõ về Con đường Công nghị của Giáo hội Công giáo Ðức, nên họ hy vọng nhờ cuộc viếng thăm này, các vấn đề và hiểu lầm nếu có sẽ được khai thông.

Ðiều chắc chắn là có sự sa sút trầm trọng trong Giáo hội Công giáo Ðức: trong vòng sáu năm, từ 2015 đến 2021, hơn một triệu 500 ngàn tín hữu Công giáo Ðức đã làm đơn xin ra khỏi Giáo hội. Trong hai năm gần đây, số tín hữu Công giáo quay lưng lại với Giáo hội Công giáo vào khoảng 300,000 người mỗi năm. Tình trạng nơi các Giáo hội Tin lành Ðức còn tệ hơn so với Công giáo.

(Tổng hợp 11-11-2022)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page