Ðức Biển Ðức XVI gặp

Ðức Tổng giám mục Trưởng Shevchuk

 

Ðức Biển Ðức XVI gặp Ðức Tổng giám mục Trưởng Shevchuk.

G. Trần Ðức Anh, O.P.

Vatican (RVA News 11-11-2022) - Hôm ngày 09 tháng Mười Một năm 2022, Ðức Tổng giám mục Trưởng Sviatoslav Shevchuk, Giáo chủ Công giáo Ucraina nghi lễ Ðông phương đã viếng thăm Ðức nguyên Giáo hoàng Biển Ðức XVI, tại Ðan viện Mẹ Giáo hội (Mater Ecclesiae) ở nội thành Vatican.

Khi Ðức Tổng giám mục Trưởng xin Ðức Biển Ðức XVI cầu nguyện cho Ucraina, thì được trả lời rằng "Tôi vẫn tiếp tục cầu nguyện cho Ucraina".

Lần chót, cuộc gặp gỡ giữa hai vị diễn ra hồi tháng Hai năm 2019. Trong cuộc gặp gỡ lần này, Ðức Biển Ðức XVI tỏ ra rất am tường về những biến cố tại Ucraina và nhấn mạnh ngài vẫn luôn nhớ đến và cầu nguyện cho hòa bình tại nước này. Hiện diện trong cuộc gặp gỡ, cũng có Ðức Tổng giám mục Georg Ganswein, bí thư riêng của Ðức Biển Ðức XVI.

Ðức Tổng giám mục Shevchuk đã trình bày về chiến tranh tại Ucraina và tình hình nhân đạo tại nước này. Ngài tái khẳng định rằng chiến tranh tại Ucraina là một cuộc chiến tranh ý thức hệ và thực dân, đồng thời so sánh với chế độ Ðức quốc xã. Ðức Tổng giám mục cũng cám ơn Ðức Biển Ðức về lá thư ngài viết hồi đầu chiến tranh.

Ðức Biển Ðức XVI cho biết ngài rất buồn vì nhân dân Ucraina phải chịu đau khổ dường ấy. Ðức Tổng giám mục Trưởng trả lời rằng: "Chỉ có sức mạnh của lời cầu nguyện mới giữ cho nhân dân Ucraina sống còn", vì thế ngài xin Ðức Biển Ðức XVI tiếp tục cầu nguyện cho Ucraina.

Ðức Giáo hoàng Biển Ðức XVI đã bổ nhiệm cha Sviatoslav Shevchuk làm giám mục ngày 14 tháng Giêng năm 2009 và cử làm Giám mục Phụ tá tại Giáo phận Công giáo Ðông phương ở Buenos Aires, thủ đô Argentina. Cũng chính Ðức Biển Ðức XVI đã phê chuẩn việc bầu Ðức cha Shevchuk làm Thủ lãnh của Giáo hội Công giáo Ucraina Ðông phương, ngày 25 tháng Ba năm 2011. Vì thế, giữa hai vị có một liên hệ chặt chẽ.

(CNA 10-11-2022)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page