Ðức Hồng y Parolin

lên tiếng tại Hội nghị Cop-27

 

Ðức Hồng y Parolin lên tiếng tại Hội nghị Cop-27

G. Trần Ðức Anh, O.P.

Sharm el-Sheikh (RVA News 10-11-2022) - Ðức Hồng y Pietro Parolin, Quốc vụ khanh Tòa Thánh, kêu gọi cộng đồng thế giới đối phó toàn diện với cuộc khủng hoảng về xã hội và môi trường, không phân chia thành những khối quốc gia riêng rẽ, đồng thời đáp ứng các ảnh hưởng về nhân đạo do sự thay đổi khí hậu gây ra, trong đó có hiện tượng ngày càng có những người phải di tản vì thiên tai.

Ðức Hồng y Quốc vụ khanh bày tỏ lập trường trên đây, trong bài tham luận hôm mùng 08 tháng Mười Một năm 2022, tại Hội nghị Thượng đỉnh Cop-27, nhóm tại Sharm el-Sheikh Ai Cập, từ ngày 06 đến ngày 18 tháng Mười Một năm 2022.

Ðức Hồng y nhắc lại lời Ðức Thánh cha nói hôm ngày 03 tháng Mười Một năm 2022, trong cuộc gặp gỡ chính quyền và ngoại giao đoàn ở Bahrain, bày tỏ hy vọng Hội nghị Cop-27 sẽ là một bước tiến "để đạt tới những chọn lựa cụ thể và sáng suốt được đề ra, để ý đến các thế hệ trẻ, trước khi quá trễ và trước khi tương lai của các thế hệ này bị thương tổn".

Các nhà chức trách thăng tiến trước năm 2050 bằng cách tăng cường việc quản lý môi trường; tiếp đến Tòa Thánh dấn thân cổ võ nền giáo dục về môi sinh toàn diện. Thực vậy, các biện pháp chính trị, kỹ thuật và điều hành vẫn không đủ, chúng cần phải được liên kết với các nỗ lực giáo dục, cổ võ lối sống mới, thăng tiến các kiểu mẫu phát triển dài hạn dựa trên sự chăm sóc, tình huynh đệ và cộng tác nhân loại và củng cố liên minh giữa con người và môi trường".

Ðức Hồng y Quốc vụ khanh nhìn nhận rằng "những quyết định cụ thể đứng trước cuộc khủng hoảng môi sinh hiện nay là điều cấp thiết, không thể hoãn lại được nữa. Nhân loại đang đương đầu với những thách đố khẩn cấp về khí hậu. Chúng ta có nghĩa vụ luân lý phải hành động cụ thể để phòng ngừa và đáp ứng những ảnh hưởng ngày càng thường xuyên và trầm trọng đối với con người, do sự thay đổi khí hậu tạo nên". (...)

Ðức Hồng y cũng nhấn mạnh rằng "Sự thay đổi khí hậu không chờ đợi chúng ta. Thế giới chúng ta nay quá lệ thuộc vào nhau và không thể cho phép mình được họp thành những khối quốc gia riêng rẽ. Nay là thời điểm cho tình liên đới quốc tế và liên thế hệ. Chúng ta cần có tinh thần trách nhiệm, can đảm, và nhìn về đàng trước, không phải chỉ cho bản thân chúng ta, nhưng còn cho con cháu chúng ta nữa".

Cũng trong tinh thần liên đới, Ðức Hồng y Parolin nhắc lại lời Ðức Thánh cha Phanxicô nói trong sứ điệp gởi hội nghị Cop-26 hồi năm 2021 ở Glasgow, rằng "Những vết thương do đại dịch Covid-19 và hiện tượng thay đổi khí hậu gây ra cho gia đình nhân loại có thể ví với những vết thương do một cuộc xung đột hoàn cầu... Nay sứ điệp ấy càng có ý nghĩa Hội nghị Cop-27 này cũng là cơ hội để nghiêm túc đáp ứng bốn thách đố của Hiệp định Paris, là làm dịu bớt, thích ứng, tài chánh, sự mất mát và thiệt hại. Và chình Nền chính trị của chúng ta phải được hướng dẫn với ý thức rằng hoạt chúng ta cùng nhau thắng, hoặc tất cả chúng ta đều bị thua".

Ðức Hồng y Quốc vụ khanh Tòa Thánh nói rằng gọi ta đừng bỏ qua những mất mát không thuộc khía cạnh kinh tế. Ở đây chúng ta có nhiều điều có thể học được từ các thổ dân bản địa".

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page