Ðức Hồng y tại Ethiopia kêu gọi

áp dụng hiệp định đình chiến

 

Ðức Hồng y tại Ethiopia kêu gọi áp dụng hiệp định đình chiến.

G. Trần Ðức Anh, O.P.

Addis Abeba (RVA News 09-11-2022) - Ðức Hồng y Berhaneyesus Souraphiel, Tổng giám mục giáo phận Addis Abeba, thủ đô Ethiopia, kêu gọi chính phủ và phiến quân Tigay mau lẹ áp dụng hiệp định đình chiến mới ký kết hôm ngày 02 tháng Mười Một năm 2022, tại Pretoria bên Nam Phi, sau 10 ngày thương thuyết, để chấm dứt hai năm chiến tranh.

Hiệp định bao gồm việc ngưng xung đột tỏ tường hoặc ngấm ngầm, kể cả việc gài mìn và những hoạt động phá hoại, giải giáp có hệ thống và thứ tự. Phiến quân "Mặt trận nhân dân giải phóng miền Tigray" hứa giải giáp trong vòng một tháng. Cả hai phe hứa tạo điều kiện cho việc đưa các đồ cứu trợ nhân đạo đến cho dân chúng, cũng như để cho những người di tản được hồi hương. Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc, ông Antonio Guterres gọi đây là một bước đầu tiên.

Tuyên bố hôm ngày 06 tháng Mười Một năm 2022, Ðức Hồng y Souraphiel nói: "Chúng tôi hy vọng hiệp định này đưa dân tộc chúng ta đến hiệp nhất và hòa bình". Trong thông cáo, ngài khẳng định rằng "Ðể bảo đảm một nền hòa bình lâu bền trên toàn quốc, tôi kêu gọi chính phủ và Mặt trận giải phóng nhân dân Tigray hãy thăng tiến tinh thần gần gũi và hòa giải giữa dân chúng và giúp những người di tản hồi hương".

Ðức Hồng y cũng kêu gọi mọi người hãy để cho mình được sứ điệp Tin mừng thấm nhuần, "học hỏi nơi cuộc sống của Chúa Kitô và các thánh. Hạt giống Tin mừng phải chết đi trước khi mang lại hoa trái, và không biết điều gì khác hơn là một tinh thần khiêm tốn và tha thứ".

Thứ trưởng Ngoại giao Ethiopia, ông Redwan Hussien, cho biết trong giai đoạn tới đây, các vị chỉ huy quân sự của hai phe, chính phủ và phiến quân Tigray sẽ gặp nhau tại Kenya để bắt đầu thi hành hiệp định hòa bình, và ưu tiên là ấn định các điều kiện chi tiết để giải giáp mặt trận giải phóng nhân dân Tigray.

(Vide Nueva 7-11-2022)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page