Khẩu hiệu và Huy hiệu giám mục

của Ðức cha Ða-minh Ðặng Văn Cầu

Tân Giám mục Chính tòa Giáo phận Thái Bình

 

Khẩu hiệu và Huy hiệu giám mục của Ðức cha Ða-minh Ðặng Văn Cầu - Tân Giám mục Chính tòa Giáo phận Thái Bình.

Mary Trần Vy


Khẩu hiệu và Huy hiệu giám mục của Ðức cha Ða-minh Ðặng Văn Cầu - Tân Giám mục Chính tòa Giáo phận Thái Bình.


Thái Bình (VTW News 7-11-2022) - "Ecce Venio" là Khẩu hiệu giám mục của Ðức cha Ða-minh Ðặng Văn Cầu - Tân Giám mục Chính tòa Giáo phận Thái Bình, được dịch theo nghĩa tiếng Việt là: "Này con xin đến", trích từ Thánh Vịnh 39, ở câu 8. Với ý nghĩa của khẩu hiệu này, Ðức Giám mục muốn noi gương Chúa Giêsu và Mẹ Maria, luôn sẵn sàng thực thi thánh ý Thiên Chúa.

Huy hiệu giám mục của Ðức cha Ða-minh Ðặng Văn Cầu gồm có bốn phần, với ý nghĩa như sau:

- Phần trên bên trái của huy hiệu với hình Trái Tim: Biểu tượng của Thánh Tâm Chúa Giêsu - bổn mạng đệ nhất của Giáo phận Thái Bình.

- Phần trên bên phải của huy hiệu với hình Ngôi Sao bảy cạnh: Biểu tượng của Ðức Maria Vô Nhiễm Nguyên Tội - bổn mạng đệ nhị của Giáo phận Thái Bình.

- Phía dưới bên trái của huy hiệu với hình Con Thuyền: Biểu trưng cho Giáo phận Thái Bình - một Giáo phận miền đồng bằng ven biển, với hệ thống sông ngòi dày đặc, có lịch sử truyền giáo ghi dấu ấn nơi những con thuyền.

- Phía dưới bên phải của huy hiệu với hình Cuốn Sách, Ngọn Ðuốc, Cây Gậy: Biểu tượng của Thánh Ða-minh - bổn mạng của Ðức tân Giám mục Ða-minh Ðặng Văn Cầu; đồng thời nhắc đến 3 nhiệm vụ của Giám mục: là Giảng dạy (cuốn sách), Thánh hóa (ngọn đuốc), Quản trị (cây gậy).

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page