Kỷ niệm 800 năm hiện diện và hoạt động

của Dòng Ða Minh tại Ba Lan

 

Kỷ niệm 800 năm hiện diện và hoạt động của Dòng Ða Minh tại Ba Lan.

G. Trần Ðức Anh, O.P.

Cracovia (RVA News 02-11-2022) - Chúa nhật, 30 tháng Mười năm 2022, Ðức cha Marek Jedraszewski, Tổng giám mục giáo phận Cracovia, đã chủ sự thánh lễ tại Vương Cung thánh đường Chúa Ba Ngôi, nhân dịp mừng kỷ niệm 800 năm thánh Giaxintô đến giáo phận này và thành lập các cộng đoàn Dòng Ða Minh tại Ba Lan.

Thánh Giaxintô (1184-1257) sinh năm 1184, theo học tại Paris, Cracovia, Praha và Bologna bên Ý. Tại đây, ngài được thánh Ða Minh đón nhận vào dòng. Trở về Ba Lan, ngài đã phát triển dòng tại đây.

Trong bài giảng thánh lễ, nhắc đến tiểu sử thánh Giaxicô cùng với chân phước Czeslaw, cả hai là người Ba Lan, được thánh Ða Minh trao áo dòng Ða Minh tại Vương cung Thánh đường thánh Sabina, nay là trụ sở Bề trên Tổng quyền Dòng Ða Minh ở Roma và năm 1222, Ðức cha Iwon Odrowaz, Giám mục giáo phận Cracovia, đón nhận những tu sĩ Ða Minh đầu tiên vào trong giáo phận của ngài. Ít tháng sau, ngài trao nhà thờ Chúa Ba Ngôi bằng gỗ cho các tu sĩ Ða Minh, nay là Vương cung Thánh đường.

Từ Cracovia, các tu sĩ Ða Minh đi truyền giảng Tin mừng tại Praha, và 11 thành phố khác, lên tới cả thành Riga, nay là thủ đô Lettonia, và Kiev của Ucraina. Thời thánh Giaxintô, đã có 30 tu viện Ða Minh tại miền Ðông âu, với số tu sĩ từ 300 đến 400 người.

Ðức Tổng giám mục Jedraszewski nói: Thật là một điều ngoại thường những con người thánh thiện ấy, đã sống Tin mừng đích thực mỗi ngày và lôi kéo dân chúng đến cùng Tin mừng... Và tuy những điều ấy thuộc về lịch sử xa xưa, nhưng cũng gần với những vấn đề của thời đại ngày nay, một thời đại cũng có những sai lầm về nhân loại học và bạo lực chống lại những dấu chỉ thánh thiêng. Và Ðức Tổng giám mục kết luận rằng: "Chúng ta cũng phải tiến bước với cùng sức mạnh của Thánh Linh, với cùng đức tin sâu xa, cùng lòng yêu mến và rao giảng Chúa Kitô, đâu là ơn cứu độ có thể được ban cho chúng ta, đâu là niềm hy vọng mà tâm hồn chúng ta phải có".

(Ekai 30-10-2022)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page