Ðức Hồng y Quốc vụ khanh

truyền chức giám mục tại Ba Lan

 

Ðức Hồng y Quốc vụ khanh truyền chức giám mục tại Ba Lan.

G. Trần Ðức Anh, O.P.

Poznan (RVA News 02-11-2022) - Vào ngày Ðại lễ Các Thánh, 01 tháng Mười Một năm 2022, Ðức Hồng y Pietro Parolin, Quốc vụ khanh Tòa Thánh, đã chủ sự thánh lễ tại Nhà thờ Chính tòa Tổng giáo phận Poznan ở miền Tây Ba Lan để truyền chức giám mục cho cha Tomasz Grys, xuất thân từ giáo phận này, mới được Ðức Thánh cha Phanxicô bổ nhiệm làm Tổng giám mục Sứ thần Tòa Thánh tại Madagascar.

Ðức tân Tổng giám mục Grys năm nay 52 tuổi (1970), thụ phong linh mục cũng tại nhà thờ Chính tòa giáo phận Poznan năm 1995, xuất thân từ trường Ngoại giao Tòa Thánh cách đây 21 năm (2001) và lần lượt phục vụ tại các Sứ quán Tòa Thánh tại Nga, Ấn Ðộ và Népal, Bỉ và Luxemburg, Brazil, New York, Israel và đảo Cipro. Hôm 27 tháng Chín năm 2022, ngài được Ðức Thánh cha bổ nhiệm làm Sứ thần Tòa Thánh tại Madagascar, kiêm Khâm sứ tại quần đảo Comoro và La Réunion.

Hai vị giám mục phụ phong với Ðức Hồng y Parolin, là Ðức Tổng giám mục Stanislaw Gadecki, Tổng giám mục Poznan sở tại, cũng là Chủ tịch Hội đồng Giám mục Ba Lan và Ðức Tổng giám mục Marek Jedraszewski của giáo phận Cracovia, trước sự hiện diện của đông đảo các giám mục, linh mục và tín hữu, đặc biệt là phái đoàn các giám mục Madagascar, và các giám mục từ các nước mà vị tiến chức giám mục đã phục vụ trong 21 năm qua.

Trong bài giảng thánh lễ, Ðức Hồng y Parolin nhắc nhở Ðức tân Tổng giám mục Grys hãy trở thành người của Dân Chúa, người của tín hữu trong Giáo hội, với lòng nhiệt thành tông đồ. Ðức Hồng y cũng nói rằng: "Ðức cha Tomasz Grys thân mến, hãy để cho các Mối Phúc thật và 10 giới răn mà Ðức Giáo hoàng Phanxicô vạch ra cho các vị đại diện Tòa Thánh, trở thành những trợ lực cụ thể nhất, luôn ở trong tầm tay, để kiểm chứng hướng đi của mình, để xem mình có quảng đại đáp lại vô số hồng phúc Chúa ban cho Ðức cha hay không".

Ðức tân Tổng giám mục Tomasz Grys trở thành vị giám mục người Ba Lan thứ 27 đang phục vụ tại nước ngoài.

(KAI 1-11-2022)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page