Các trường Kitô tại Israel

ngày càng gặp khó khăn tài chánh

 

Các trường Kitô tại Israel ngày càng gặp khó khăn tài chánh.

G. Trần Ðức Anh, O.P.

Jerusalem (RVA News 01-11-2022) - Các trường học Kitô tại Israel ngày càng gặp khó khăn về tài chánh: từ 10 năm nay, các chính phủ liên tiếp tại nước này cắt giảm tài trợ.

Trong số các trường đó, có 5 trường Công giáo thuộc Tòa Thượng phụ Công giáo Latinh Jerusalem, với khoảng 4,000 học sinh, và 400 nhân viên giảng huấn và hành chánh.

Cha Elia Kurzum, Giám đốc học vụ thuộc Tòa Thượng phụ cho biết các trường Công giáo này bắt đầu được thành lập từ năm 1847 và vì thế, đó là những trường kỳ cựu nhất tại Israel. Vấn đề là từ 10 năm nay chính quyền Israel cắt giảm nhiều tài trợ, vì nhiều lý do mà đối với phía Công giáo không được rõ ràng. Cha Kurzum nói: "Chúng tôi luôn đề nghị một chương trình giáo dục cao hơn chương trình căn bản, dầu vậy, những tài trợ không tương ứng với mức độ. Tất cả các trường học Kitô tại Israel đều bị thiệt thòi. Tổng cộng có tới 64 trường với tổng cộng gần 40,000 học sinh."

Một thông cáo hồi năm 2016 của Bộ giáo dục Israel xếp các trường Kitô vào hàng những trường tốt nhất nước, nhưng rồi chính bộ này cắt giảm tài trợ. Theo cha Kurzum, "có một chính sách đằng sau những quyết định đó".

Mặc dù bị cắt giảm tài trợ, các trường học của Tòa Thượng phụ vẫn duy trì đường hướng đặc biệt quan tâm đến các gia đình gặp khó khăn, cho các học sinh thuộc các gia đình nghèo, không thể trả học phí, được theo học miễn phí. Cha Kurzum cho biết: "Chúng tôi đón nhận tất cả những học sinh đến xin học tại các trường của chúng tôi, bất luận các em thuộc tôn giáo nào, và chúng tôi cố gắng giúp đỡ các em trong học trình. Tại các trường Công giáo, chúng tôi đón nhận mọi người, các học sinh Kitô, Hồi giáo, đạo Bahai. Một trong những đối tượng các trường Công giáo nhắm tới là làm sao để các em xuất thân từ các trường này trở thành những người tìm kiếm hòa bình, những người trẻ cố gắng kiến tạo những con đường hòa bình, trong bối cảnh khó khăn với những chia rẽ, xung đột. Tại các trường này, các học sinh Kitô quen biết các bạn đồng môn người Hồi giáo hoặc người Druzes, những thành kiến có thể bị xóa bỏ. Như thế, các em không còn là kẻ thù của những người mà các em quen biết. Các em được những người bạn cùng nhau nhìn về một hướng".

(Vatican News 30-10-2022)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page