Ðức Thánh Cha Phanxicô bổ nhiệm

linh mục Giuse Bùi Công Trác

làm Giám mục phụ tá Tổng Giáo phận Sàigòn

 

Ðức Thánh Cha Phanxicô bổ nhiệm linh mục Giuse Bùi Công Trác làm Giám mục phụ tá Tổng Giáo phận Sàigòn.

Mary Trần Vy


Ðức tân Giám Mục Ðaminh Hoàng Minh Tiến ngồi vào ngai tòa Giám mục Hưng Hóa.


Sàigòn (VTW News 1-11-2022) - Ngày 1 tháng 11 năm 2022, Ðức Tổng Giám mục Marek Zalewski, Sứ thần Toà Thánh tại Singapore kiêm Ðại diện Toà Thánh không thường trú tại Việt Nam thông báo:

Ðức Thánh Cha Phanxicô đã bổ nhiệm linh mục Giuse Bùi Công Trác, linh mục Tổng giáo phận Sàigòn, làm Giám mục phụ tá Tổng giáo phận Sàigòn, với tước hiệu Giám mục Hiệu tòa Arsennaria.

Linh mục Giuse Bùi Công Trác hiện đang là Giám đốc Ðại Chủng viện thánh Giuse Sàigòn.

Tiểu sử linh mục Giuse Bùi Công Trác

- Sinh ngày 05/05/1965 tại Ðà Lạt, tỉnh Lâm Ðồng, thuộc giáo xứ Chính tòa Giáo phận Ðà Lạt

- 1993 - 1999: Học tại Ðại Chủng Viện Thánh Giuse Sài Gòn

- Ngày 30/06/1999: Ðược truyền chức linh mục tại nhà thờ Ðức Bà Sài Gòn, thuộc linh mục đoàn tổng giáo phận Sàigòn

- 1999 - 2003: Phụ tá giáo xứ Thủ Thiêm, Tổng giáo phận Sàigòn

- 2003 - 2004: Phục vụ tại Ðại Chủng viện thánh Giuse Sàigòn

- 2004 - 2010: Du học tại Ðại học Giáo Hoàng Gregoriana - Rôma (The Pontifical Gregorian University), Ý; tốt nghiệp học vị Tiến sĩ Giáo huấn xã hội Công giáo

- 2010 - 2016: Phó Giám đốc Giáo hoàng Học viện Quốc tế Truyền giáo thánh Phaolô Tông đồ (The Pontifical International Missionary College of St. Paul the Apostle), trực thuộc Bộ Truyền Giáo - Rôma, Ý.

- 2010 - 2013: Phó Chủ tịch Hội Liên Tu sĩ Rôma

- 2013 - 2016: Chủ tịch Hội Liên Tu sĩ Rôma

- Từ 2016 đến nay: Giám đốc Ðại Chủng viện thánh Giuse Sàigòn

- Ngày 01/11/2022: Ðược Ðức Thánh Cha Phanxicô bổ nhiệm làm Giám mục phụ tá Tổng Giáo phận Sàigòn, với tước hiệu Giám mục Hiệu tòa Arsennaria.

(Nguồn: Tổng Giáo Phận Sàigòn)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page