Thiểu số các nước can đảm chống

việc coi phá thai như "nhân quyền"

 

Thiểu số các nước can đảm chống việc coi phá thai như "nhân quyền".

G. Trần Ðức Anh, O.P.

New York (RVA News 19-09-2022) - Ða số các nước Phi châu chống nghị quyết của Liên Hiệp Quốc coi phá thai như một "nhân quyền" và chống việc đẩy mạnh ý thức hệ Gender về giống.

Ý thức hệ này cho rằng sự khác biệt nam nữ không có căn bản tự nhiên, nhưng là kết quả của giáo dục và ý niệm riêng của mỗi người.

Trong cuộc bỏ phiếu ngày 02 tháng Chín năm 2022, tại Ðại hội đồng Liên Hiệp Quốc, nghị quyết vừa nói đã được hơn 80 quốc gia tây phương, trong đó có Mỹ và Liên hiệp Âu châu, bỏ phiếu ủng hộ, và có 33 quốc gia bỏ phiếu chống, trong đó phần lớn là các nước Phi châu.

Nigeria là nước dẫn đầu cuộc chiến chống lại nghị quyết và đưa ra nhiều đề nghị bảo vệ thai nhi và bãi bỏ thứ ngôn ngữ bao gồm, phản ánh ý thức hệ Gender, nhưng không hội đủ đa số để được thông qua. Ðại diện của Nigeria ở Liên Hiệp Quốc nói rằng: "Mỗi nước phải quyết định về những luật lệ phá thai trên bình diện quốc gia và không phải chịu sự xen mình từ bên ngoài. Các nước cần giúp phụ nữ tránh phá thai và cung cấp cho các bà mẹ và con cái sự săn sóc sức khỏe và nâng đỡ xã hội, để tránh nguy cơ phụ nữ bị áp lực phải phá thai".

Trong số 32 quốc gia hiệp với Nigeria để chống phá thai và ngôn ngữ Gender, có cả Philippines, Nicaragua, Nga và một số các nước Trung Ðông. (CNA 16-9-2022)

Trong cuộc phỏng vấn trên máy bay, chiều ngày 15 tháng Chín năm 2022, khi từ Nur-Sultan bên Kazakhstan về Roma, Ðức Thánh cha nhìn nhận rằng "Ðúng là Tây phương nói chung hiện nay không ở mức độ gương mẫu cao nhất. Tây phương đã đi vào con đường sai lầm, tôi nghĩ tới bất công xã hội giữa chúng ta. Tôi nghĩ đến Ðịa Trung Hải ngày nay là nghĩa trang lớn nhất, không những của Âu châu nhưng của nhân loại nữa. Tây phương đã đánh mất cái gì để rồi quên đón nhận dân chúng giữa lúc Tây phương đang cần có thêm dân, trong tình trạng mùa đông dân số hiện nay: ở Tây Ban Nha cũng như tại Ý là những làng trống rỗng dân, chỉ có khoảng 20 bà cụ già".

(CNA 17-9-2022)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page