Ðức Thánh Cha gặp riêng các tu sĩ Dòng Tên

và sau đó gặp gỡ các giám mục, linh mục, tu sĩ, chủng sinh

 

Hoạt động của Ðức Thánh cha tại Kazakhstan ngày 15 tháng Chín năm 2022: Ðức Thánh Cha gặp riêng các tu sĩ Dòng Tên và sau đó gặp gỡ các giám mục, linh mục, tu sĩ, chủng sinh.

G. Trần Ðức Anh, O.P.

Nur Sultan (RVA News 14-09-2022) - Thứ Năm, ngày 15 tháng Chín năm 2022, là ngày thứ ba và cũng là ngày chót trong chuyến tông du của Ðức Thánh cha tại Kazakhstan. Ban sáng tại nhà nguyện Tòa Sứ thần Tòa Thánh ở thủ đô Nur Sultan, ngài sẽ cử hành thánh lễ riêng lúc 7 giờ, rồi gặp riêng các tu sĩ Dòng Tên hiện diện tại Kazakhstan vào lúc 9 giờ. Tiếp đến, lúc 10 giờ, ngài sẽ đến nhà thờ chính tòa Ðức Mẹ hằng cứu giúp cách đó hơn 4 cây số để gặp gỡ các giám mục, linh mục, tu sĩ, chủng sinh và các nhân viên mục vụ.

Ban chiều, lúc 3 giờ, Ðức Thánh cha trở lại Tòa nhà Ðộc Lập để tham dự buổi công bố Tuyên ngôn chung kết của Hội nghị các vị lãnh đạo tôn giáo thế giới. Một giờ sau đó, Ðức Thánh cha ra phi trường để đáp máy bay trở về Roma.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page