Ðức Hồng y Parolin tái lên án chiến tranh

 

Ðức Hồng y Parolin tái lên án chiến tranh.

G. Trần Ðức Anh, O.P.

Vatican (RVA News 13-09-2022) - Ðức Hồng y Pietro Parolin, Quốc vụ khanh Tòa Thánh, tái lên án chiến tranh và khẳng định rằng chiến tranh không bao giờ là điều không thể tránh được.

Trong cuộc phỏng vấn dành cho Ðài Vatican, hôm 12 tháng Chín năm 2022, trước khi cùng với Ðức Thánh cha Phanxicô lên đường đi Kazakhstan, Ðức Hồng y Parolin tái khẳng định lập trường trên đây và nói rằng: "Chiến tranh có căn cội nơi tâm hồn con người: người ta để cho hư danh, kiêu căng, và tham lam hướng dẫn, như các Giáo phụ đã nói. Một con tim như thế là một con tim chai cứng, không có khả năng cởi mở đối với tha nhân. Chiến tranh có thể tránh được nếu lui lại một bước, từ bỏ những tố cáo, đe dọa, những nguyên nhân tạo nên sự nghi kỵ nhau. Rất tiếc là thời nay, ở mọi cấp độ có sự giảm sút khả năng đặt mình lắng nghe và cố gắng hiểu những lý do của người khác suy nghĩ khác chúng ta. Vì thế, Ðức Hồng y nói, tôi hy vọng Hội nghị kỳ VII các vị lãnh đạo tôn giáo và truyền thống tại Kazakhstan trở thành cơ hội gặp gỡ và đối thoại. Nói như lời Ðức Piô XII đã nhắc nhở, không bao giờ sự thành công trong danh dự bị loại trừ, khi ta đối thoại với thiện chí và trong sự tôn trọng các quyền của nhau".

Ðức Hồng y Parolin cũng nhấn mạnh ba từ cốt yếu trong chuyến viếng thăm của Ðức Thánh cha tại Kazakhstan, là "Ðối thoại, gặp gỡ và tìm kiếm hòa bình".

(Vatican News 13-9-2022)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page