Ký giả Gianni Valente,

tân Giám đốc hãng tin Fides

 

Ký giả Gianni Valente, tân Giám đốc hãng tin Fides.

G. Trần Ðức Anh, O.P.

Vatican (RVA News 12-09-2022) - Hôm ngày 10 tháng Chín năm 2022, Ðức Hồng y Luis Antonio Tagle đã trao thư bổ nhiệm ký giả Gianni Valente làm Giám đốc hãng tin Fides của Bộ Truyền giáo, kế nhiệm cha Tôma Nguyễn Ðình Anh Nhuệ.

Hiện diện tại phòng hội của Bộ Truyền giáo cũng có Ðức Tổng giám mục Giampietro Dal Toso, Chủ tịch các Hội Giáo hoàng Truyền giáo, và cha Tôma Nguyễn Ðình Anh Nhuệ, Tổng thư ký Liên hiệp Truyền giáo. Cho đến nay, cha Nhuệ kiêm nhiệm chức vụ Giám đốc hãng tin Fides. Hiện thời cha vẫn kiêm nhiệm chức vụ Giám đốc Trung tâm Quốc tế Linh hoạt truyền giáo. Tuy nhiên cha không cư ngụ tại trung tâm này, và việc điều hành trung tâm do một nhân viên khác đảm trách.

Ký giả Gianni Valente, người Ý, năm nay 59 tuổi (1963), tốt nghiệp lịch sử Ðông phương Kitô giáo, và nguyên là ký giả của nguyệt san "30 ngày trong Giáo hội và trên thế giới" (30 Giorni). Từ năm 2012, ông là biên tập viên của hãng tin Fides. Ông cũng là tác giá của một số sách và khảo luận.

Ngoài ấn bản tiếng Ý, hãng tin Fides còn ấn hành bằng năm thứ tiếng: Anh, Pháp, Ðức, Tây Ban Nha, và tiếng Hoa.

(Fides 10-9-2022)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page