Ðức Thánh cha tiếp kiến

Ðại hội các giáo lý viên

 

Ðức Thánh cha tiếp kiến Ðại hội các giáo lý viên.

G. Trần Ðức Anh, O.P.

Vatican (RVA News 11-09-2022) - Ðức Thánh cha Phanxicô nhắn nhủ các giáo lý viên không những chỉ dạy giáo lý như một môn học, nhưng nhất làm chứng cho Chúa và tình thương của Người bằng chính cuộc sống của mình.

Ngài bày tỏ lập trường trên đây trong buổi tiếp kiến sáng mùng 10 tháng Chín năm 2022, dành cho hơn 1,400 tham dự viên Hội nghị quốc tế Kỳ III các giáo lý viên, vừa kết thúc sau ba ngày tiến hành tại Vatican, về chủ đề: "Giáo lý viên, chứng nhân về đời sống mới trong Chúa Kitô".

Hiện diện tại buổi tiếp kiến, cũng có một số giám mục và linh mục thuộc các Ủy ban Giám mục về huấn giáo tại nhiều quốc gia.

Ðức Thánh cha nói: "Dạy giáo lý không thể giống như một giờ dạy học, nhưng là một kinh nghiệm sinh động về đức tin mà mỗi người cảm thấy ước muốn thông truyền cho các thế hệ trẻ. Dĩ nhiên chúng ta phải tìm ra những cách thức tốt nhất để việc truyền đạt đức tin được thích hợp với tuổi tác và sự chuẩn bị của những người nghe; dầu vậy, điều quan trọng quyết định là cuộc gặp gỡ bản thân của chúng ta với mỗi người trong họ. Chỉ có cuộc gặp gỡ giữa con người mới mở rộng tâm hồn đón nhận lời loan báo đầu tiên và ước muốn tăng trưởng trong đời sống Kitô mà sự huấn giáo giúp thực hiện. Chỉ nam mới về huấn giáo, mà tôi mới công bố trong những tháng qua, sẽ rất hữu ích giúp anh chị em hiểu cách thức tiến hành và canh tân việc huấn giáo trong các giáo phận và giáo xứ".

Ðức Thánh cha cũng nhắc nhở các giáo lý viên đừng quên mục đích việc giảng dạy giáo lý là một giai đoạn ưu tiên để loan báo Tin mừng, nhắm đi tới cuộc gặp gỡ Chúa Giêsu Kitô và để Chúa tăng trưởng trong chúng ta. Trong bối cảnh này, Ðức Thánh cha đặc biệt trưng dẫn một đoạn trong sách Giáo Lý Công Giáo, số 2074, phù hợp với đề tài của Hội nghị này, đó là: "khi chúng ta tin nơi Chúa Giêsu Kitô, chúng ta hiệp thông với mầu nhiệm của Chúa và chúng ta tuân giữ các giới răn của Chúa, chính Chúa Cứu Thế đến để yêu mến Chúa Cha và các anh em của Chúa trong chúng ta. Nhờ Thánh Linh, chính Con Người của Chúa trở thành qui luật sinh động bên trong hướng dẫn lối cư xử của chúng ta" (n.2074).

Và Ðức Thánh cha nhắc nhở rằng các giáo lý viên rằng: "Anh chị em được kêu gọi làm cho con người của Chúa Giêsu Kitô được trở nên cụ thể và hữu hình. Người là Ðấng yêu mến mỗi người trong anh chị em và vì thể trở thành qui luật đời sống chúng ta, tiêu chuẩn phán đoán về cách hành động luân lý của chúng ta. Anh chị em đừng bao giờ xa lìa nguồn mạch tình yêu này, vì đó là điều kiện để được hạnh phúc và luôn được tràn đầy vui mừng, dù có bao nhiêu chướng ngại khác. Ðó là con đường mới nảy sinh nơi chúng ta trong ngày chịu phép rửa tội và chúng ta có trách nhiệm chia sẻ với mọi người, để đời sống ấy cũng có thể tăng trưởng trong mỗi người và mang lại hoa trái".

(Rei 10-9-2022)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page