320 giám mục mới tham dự

khóa huấn luyện tại Roma

 

320 giám mục mới tham dự khóa huấn luyện tại Roma.

G. Trần Ðức Anh, O.P.

Roma (RVA News 10-09-2022) - Sau hai năm bị tạm ngưng vì đại dịch, khóa huấn luyện cho các giám mục mới, đang được tiến hành tại Giáo hoàng Học viện "Nữ Vương Các Tông Ðồ" (Regina Apostolorum) của Dòng Ðạo Binh Chúa Kitô ở Roma.

Các giám mục này thuộc Bộ Giám mục và Bộ các Giáo hội Công giáo Ðông phương, được chia thành hai nhóm: nhóm thứ nhất gồm 150 vị, đã bắt đầu từ ngày 01 tháng Chín năm 2022; nhóm thứ hai gồm 170 vị sẽ bắt đầu từ ngày thứ Hai, ngày 12 tháng Chín năm 2022 và kéo dài đến ngày 19 tháng Chín năm 2022. Các khóa này được tổ chức theo ý muốn của Ðức Thánh cha.

Ðề tài khóa của hai khóa là: "Loan báo Tin mừng trong một thời kỳ biến chuyển và hậu đại dịch: việc phục vụ của giám mục".

Các đề tài được bàn tới khác với khóa của các giám mục thuộc các xứ truyền giáo và lần lượt đề cập tới ý nghĩa và những chân trời của một Giáo hội đồng hành; giáo dục việc tháp nhập vào khuôn khổ "đồng hành: quản lý khủng hoảng: đặc biệt chú ý đến nạn lạm dụng; Giáo hội trong xã hội hậu tân tiến sau thời đại dịch; kinh nghiệm theo giáo luật để quản trị một giáo phận; sống trong thế giới các phương tiện truyền thông vượt lên các mẫu thức kỹ thuật.

Có hai ưu tiên được đặc biệt cập tới, theo yêu cầu của Ðức Thánh cha, là gia đình và tình huynh đệ phổ quát, tiếp đến là sự thánh thiện của giám mục trong sự hiệp thông Công giáo.

Các diễn giả trong khóa học hầu hết là các vị bộ trưởng của Tòa Thánh.

Hôm thứ Năm, ngày 08 tháng Chín năm 2022, Ðức Hồng y Marc Ouellet, Tổng trưởng Bộ Giám mục đã chủ sự thánh lễ với các giám mục, và sau đó các vị đã được Ðức Thánh cha tiếp kiến tại dinh Tông Tòa.

Sau các khóa trên đây, các giám mục nghi lễ Ðông phương còn tham dự những cuộc gặp gỡ do Bộ các Giáo hội Công giáo Ðông phương tổ chức.

(Vatican News 8-9-2022)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page