Hoạt động của các Hội Giáo hoàng truyền giáo

 

Hoạt động của các Hội Giáo hoàng truyền giáo.

G. Trần Ðức Anh, O.P.

Vatican (RVA News 10-09-2022) - Chủ tịch các Hội Giáo hoàng truyền giáo, Ðức Tổng giám mục Giampietro Dal Toso, đề cao tầm quan trọng của các hội này trong việc truyền bá đức tin và kêu gọi các giám mục cộng tác với các hội này.

Ðức Tổng giám mục Dal Toso cũng là Ðồng Tổng thư ký Bộ Truyền giảng Tin mừng. Hôm 06 tháng Chín vừa qua, ngài đến thuyết trình cho 80 giám mục thuộc các xứ truyền giáo, thụ phong trong những năm gần đây, đang dự khóa bồi dưỡng tại Học viện thánh Phaolô ở Roma.

Trong dịp này, bốn vị Tổng thư ký bốn Hội Giáo hoàng truyền giáo cũng trình bày cho các giám mục về các cơ cấu, thẩm quyền và hoạt động. Cha Tadeusz Nowak, Dòng Hiến sinh Ðức Mẹ Vô Nhiễm (OMI), Tổng thư ký Hội Truyền bá đức tin, kêu gọi các giám mục hãy giữ liên lạc và cộng tác với các vị Giám đốc toàn quốc các Hội Giáo hoàng truyền giáo tại quốc gia của mình. Có 120 vị giám đốc như vậy tại 120 nước. Trong năm 2021, Hội Truyền bá đức tin đã tài trợ hơn 110 triệu Mỹ kim cho các hoạt động tại các xứ truyền giáo.

Cha Guy Bognon, thuộc tu đoàn Xuân Bích, Tổng thư ký Hội thánh Phêrô Tông đồ, trong năm 2021, đã hỗ trợ việc đào tạo các chủng sinh: cụ thể là tài trợ cho 431 Tiểu chủng viện với hơn 45.800 tiểu chủng sinh, 120 chủng viện dự bị với gần 5.600 ứng viên, 220 Ðại chủng viện với tổng cộng hơn 23.000 đại chủng sinh. Hội này cũng giữ liên lạc với 800 chủng viện, với 80,000 chủng sinh. Ngoài ra, Hội cũng trợ giúp 978 tập viện dòng nam và dòng nữ.

Hội Giáo hoàng Nhi đồng truyền giáo, hay cũng gọi là Hội Thánh Nhi, do nữ tu Roberta Tremarelli làm Tổng thư ký của Hội, cho biết trong năm ngoái Hội này đã trợ giúp hơn 15 triệu Mỹ kim cho các giáo phận ở Á, Phi, Mỹ và Châu đại dương với mục đích giúp các thầy cô khơi lên và phát triển nơi các trẻ em và thiếu niên ý thức về sứ vụ truyền giáo, ngay từ nhỏ.

Hội thứ tư là Liên hiệp Truyền giáo, một hội không liên hệ gì tới việc tài trợ cho các miền truyền giáo, nhưng nhắm giúp phát triển tinh thần truyền giáo nơi các tín hữu, giáo sĩ cũng như tu sĩ và giáo dân. Tổng thư ký của Hội là cha Tôma Nguyễn Ðình Anh Nhuệ, dòng Phanxicô Viện Tu, đã trình bày cho các giám mục về chủ đích và đường lối hoạt động của Hội này. Ðặc biệt, cha giới thiệu dự án triệu tập một Hội nghị quốc tế việc loan báo và huấn luyện Kitô để tiến tới một Giáo hội thấm đượm tinh thần truyền giáo, đặc biệt qui trọng tâm về các giáo lý viên. Hội nghị được sự cộng tác của Giáo hoàng Ðại học Urbaniana của Bộ Truyền giáo. Hội nghị nhắm tái đẩy mạnh việc linh hoạt và đào tạo các giáo lý viên cũng như chương trình thường huấn cho họ ở các Giáo hội địa phương.

(Fides 7-9-2022)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page