244 triệu trẻ em không được cắp sách đến trường

 

244 triệu trẻ em không được cắp sách đến trường.

G. Trần Ðức Anh, O.P.

Paris (RVA News 08-09-2022) - Nhân dịp bắt đầu niên học mới, tổ chức Unesco của Liên Hiệp Quốc cho biết trên thế giới hiện có 244 triệu trẻ em không được cắp sách đến trường, và đây là một tình trạng không thể chấp nhận được.

Hôm mùng 01 tháng Chín năm 2022, ông Audrey Azoulay, Tổng giám đốc tổ chức Unesco ở Paris, bày tỏ quan tâm vì tình trạng chênh lệch quá lớn trong lãnh vực giáo dục trên thế giới. Ông nói:

"Dưới ánh sáng những kết quả đó, có nguy cơ là mục tiêu phát triển do Liên Hiệp Quốc đề ra nhắm giúp các học sinh, sinh viên đạt tới chất lượng giáo dục cao từ nay đến năm 2030 sẽ không đạt đích. Vì thế, giáo dục phải được coi là ưu tiên hàng đầu trong các chương trình quốc tế".

Theo ông tổng giám đốc Unesco, miền nam Sahara ở Phi châu là vùng có nhiều trẻ em nhất, với 98 triệu em, bị ở ngoài hệ thống giáo dục, theo thống kê mới nhất. Ðứng thứ hai trong lãnh vực này là miền Trung và Nam Á châu, với 85 triệu em không được học hành tại trường. Ông Azoulay cũng cho biết phương pháp tính toán và các nguồn thống kê bổ túc là giúp biết rõ hơn tình trạng giáo dục tại nước những từ nhiều thập niên qua không có những con số đáng tin về lãnh vực này. Ví dụ, người ta ước lượng được tại Nigeria có 20 triệu 200 ngàn trẻ em không được cắp sách đến trường, Ethiopia có 10 triệu rưỡi, và Cộng hòa dân chủ Congo có 5 triệu 9, Kenya có một triệu 900 ngàn em.

(Kai 3-9-2022)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page