Ban hành quy luật

để canh tân doanh trại vệ binh Thụy Sĩ

 

Ban hành quy luật để canh tân doanh trại vệ binh Thụy Sĩ.

G. Trần Ðức Anh, O.P.

Vatican (RVA News 06-09-2022) - Thêm một bước tiến trong tiến trình canh tân doanh trại của đoàn vệ binh Thụy Sĩ tại Vatican: Ðức Thánh cha đã phê chuẩn quy luật điều hành công việc này.

Doanh trại hiện nay của Vệ binh Thụy Sĩ ở Vatican được kiến thiết hồi thế kỷ XIX, nay đã cũ kỹ và có nhiều vấn đề như cách âm, ẩm ướt. Ngoài ra, trại binh này trở nên quá chật chội vì quân số được tăng từ 115 lên 135 người với sự chấp thuận của Ðức Thánh cha. Doanh trại mới sẽ gia tăng thêm 60% diện tích và tiêu thụ năng lượng 55% ít hơn.

Phí tổn cho công trình tu bổ này vào khoảng 50 triệu quan Thụy Sĩ, tương đương với hơn 50 triệu Euro, theo hối đoái hiện nay, trong đó có năm triệu quan được dành cho doanh trại tạm thời, trong thời gian tu bổ doanh trại hiện thời, sẽ do Quốc gia thành Vatican tài trợ, cùng với chi phí quản trị và các phí tổn khác. 45 triệu quan còn lại sẽ do các tư nhân và Ngân Quỹ tu bổ doanh trại tài trợ.

Hôm 03 tháng Chín năm 2022, Ðức Hồng y Pietro Parolin Quốc vụ khanh Tòa Thánh cho biết Ðức Thánh cha đã chấp thuận quy luật, theo đó một Ủy ban kiểm soát do Ðức Hồng y Parolin làm chủ tịch có nhiệm vụ phối hợp các giai đoạn đề ra dự án công trình, giám sát tài chánh phù hợp luật lệ Vatican và các nghĩa vụ quốc tế.

Ðức Thánh cha đã phê chuẩn quy luật ngày 22 tháng Tám năm 2022, và văn kiện này được phổ biến dưới dạng Phúc chiếu, với chữ ký ngày 02 tháng Chín năm 2022 của Ðức Hồng y Parolin. Quy luật gồm ba điều khoản:

Thứ nhất là về thẩm quyền của Ủy ban là kiểm soát. Ủy ban này được thành lập theo thỏa thuận giữa Phủ Quốc vụ khanh và Ngân Quỹ canh tân doanh trại vệ binh Thụy Sĩ tại Vatican, với mục đích phối hợp việc đề ra dự án, giám sát tài chánh.

Thứ hai là thành phần của Ủy ban. Ngoài Ðức Hồng y Quốc vụ khanh làm chủ tịch, còn có các thành viên khác đương nhiên theo luật, đó là vị Phó Phụ tá Quốc vụ khanh (Assessore) và một số chức sắc Tòa Thánh, như Tổng thư ký Phủ Thống đốc Vatican, Cơ quan quản trị tài sản của Tòa Thánh, gọi tắt là Apsa, Chủ tịch Ủy ban bảo vệ các đền đài lịch sử và nghệ thuật của Tòa Thánh, v.v. Ngoài ra, Ủy ban có thể mời đại diện các tổ chức khác, tham dự nhưng không có quyền bỏ phiếu.

Khoản thứ ba nói về thủ tục hoạt động của Ủy ban. Ủy ban có trụ sở tại Phủ Quốc vụ khanh Tòa Thánh.

Theo chương trình nguyên thủy, việc khởi công tân trang doanh trại sẽ bắt đầu vào năm 2023 và dự kiến sẽ hoàn thành trong bốn năm, tức là vào năm 2027, trùng vào dịp kỷ niệm 500 năm vụ cướp phá thành Roma: 147 vệ binh Thụy Sĩ đã hy sinh tính mạng để bảo vệ Ðức Giáo hoàng Clemente VII (1523-1534). Tuy nhiên vì Năm Thánh 2025 sắp tới, có nhiều tín hữu hành hương đến Roma, nên công trình tái thiết doanh trại sẽ bắt đầu sớm nhất là vào năm 2026.

(Tổng hợp 3-9-2022)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page