Ðại sứ Ucraina cạnh Tòa Thánh

hài lòng về thông cáo của Tòa Thánh

 

Ðại sứ Ucraina cạnh Tòa Thánh hài lòng về thông cáo của Tòa Thánh.

G. Trần Ðức Anh, O.P.

Vatican (RVA News 01-09-2022) - Ðại sứ Ucraina cạnh Tòa Thánh, ông Andriy Jurasz, bày tỏ hài lòng vì thông cáo do Tòa Thánh công bố, trưa ngày 30 tháng Tám năm 2022, nhắc nhở rằng những lời tuyên bố của Ðức Thánh cha về chiến tranh Ucraina cần phải hiểu và giải thích như một tiếng nói bảo vệ sự sống con người, chứ không phải là một lập trường chính trị.

Thông cáo của Tòa Thánh cũng nói rõ rằng: "Chiến tranh với những chiều kích rộng lớn ở Ucraina, do Liên bang Nga khởi sự, những can thiệp của Ðức Thánh cha Phanxicô thật rõ ràng và minh bạch, trong việc lên án chiến tranh như một điều bất công về luân lý, không thể chấp nhận được, man rợ, điên rồ, kinh tởm và phạm thánh".

Lên tiếng vài giờ sau khi thông cáo này được công bố, Ðại sứ Ucraina nói: "Chúng tôi rất hài lòng vì phản ứng quyết liệt từ phía Ucraina đã được Tòa Thánh nghiêm túc đón nhận và giải thích. Ðiều quan trọng nhất trong thông cáo là những lời nói rõ Liên bang Nga đã khởi sự chiến tranh rộng lớn này và Nga là kẻ gây hấn, phải chịu trách nhiệm về chiến tranh này".

(Kai 30-8-2022)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page