Ban tổ chức Ngày Quốc tế Giới trẻ

sang Nam Mỹ cổ võ

 

Ban tổ chức Ngày Quốc tế Giới trẻ sang Nam Mỹ cổ võ.

G. Trần Ðức Anh, O.P.

Brasilia (RVA News 02-09-2022) - Trong những ngày này, Ban tổ chức Ngày Quốc tế Giới trẻ, từ ngày 01 đến ngày 06 tháng Tám năm 2023, tại Lisboa, Bồ Ðào Nha, đang có mặt tại Brazil, để giới thiệu và cổ võ tham gia biến cố này.

Trạm dừng đầu tiên bắt đầu từ ngày 26 tháng Tám năm 2022, tại Brasilia, thủ đô Brazil, quốc gia cùng nói tiếng Bồ Ðào Nha. Sau đó, đoàn gặp gỡ giới trẻ tại Rio de Janeiro, Salvador da Bahia, Fortaleza và Belém. Ðoàn cũng sẽ gặp các giám mục Brazil tại Ðền thánh quốc gia Aparecida và São Paolo. Sau đó, ngày 12 tháng Chín năm 2022, đoàn sẽ sang Lima, thủ đô Peru.

Phái đoàn do Ðức cha Américo Aguiar, Giám mục Phụ tá Tổng giáo phận Lisboa và cũng là trưởng ban tổ chức Ngày Quốc tế Giới trẻ ở Bồ Ðào Nha. Ðức cha cho biết nhờ có cùng một ngôn ngữ, ngài hy vọng sẽ có đông đảo bạn trẻ Brazil sang dự Ðại hội giới trẻ Công giáo thế giới tại thủ đô Bồ, vào năm 2023.

(Kai 28-8-2022)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page