Một giám mục lão thành

của Công giáo Trung Quốc qua đời

 

Một giám mục lão thành của Công giáo Trung Quốc qua đời.

G. Trần Ðức Anh, O.P.

Shaanxi (RVA News 31-08-2022) - Hôm 29 tháng Tám năm 2022, hãng tin Asia News của Hội Giáo hoàng truyền giáo hải ngoại Milano, gọi tắt là Pime, đưa tin một vị giám mục lão thành của Giáo hội Công giáo tại Trung Quốc, Ðức cha Gioan Baotixita Diệp Vinh Hoa (Ye Ronghua), Giám mục giáo phận An Khang (Ankang), tỉnh Thiểm Tây (Shaanxi) đã qua đời hôm 28 tháng Tám năm 2022, hưởng thọ 91 tuổi.

Ngài là vị giám mục đầu tiên người Hoa tại Phủ doãn Tông tòa Hưng An Phủ (Hinganfu), được tách khỏi giáo phận Hán Trung (Hanzhong) năm 1928 và ủy thác cho các thừa sai dòng Phanxicô Viện Tu người Ý coi sóc cho đến khi bị trục xuất.

Ðức cha Diệp Vinh Hoa sinh ngày 20 tháng Sáu năm 1931 trong một gia đình Công giáo ở làng Sơn Khẩu (Shankou) gần Hán Trung, nơi có các thừa sai Pime người Ý hoạt động. Chính tại đây năm 1900, xảy ra cuộc tử đạo của thánh Alberico Cristelli, thừa sai người Ý.

Cậu Diệp gia nhập tiểu chủng viện Giuse ở Hán Trung rồi chuyển sang Ðại chủng viện miền ở Khai Phong (Kaifeng) tỉnh Hà Nam, cả hai chủng viện này đều do các cha thừa sai Pime coi sóc.

Cuộc cách mạng văn hóa đã chặn đứng đột ngột việc đào tạo các linh mục mới tại tỉnh Thiểm Tây. Năm 1966, thầy Diệp cũng như nhiều chủng sinh và linh mục khác bị coi là "phản động" và bị đưa vào các trại khổ sai lao động cải tạo.

Mãi đến năm 1981, thầy mới được chịu chức linh mục và năm 1987 được Ðức cha Antôn Lý Ðốc An Li Duan), Giám mục Tây An (Xian) sai tới An Khang trong lãnh thổ trước kia là Phủ doãn Tông Tòa Hưng An Phủ với nhiệm vụ xây dựng lại cộng đoàn Công giáo bé nhỏ tại đây, trong một vùng rất nghèo của tỉnh Thiểm Tây. Cũng chính Ðức cha Lý Ðốc An truyền chức giám mục cho cha Diệp Vinh Hoa, ngày 10 tháng Mười Hai năm 2000 và sau đó ít lâu việc truyền chức này được Tòa Thánh công nhận.

Từ vài năm nay, Ðức cha già yếu và bị bệnh nên được một vị giám mục Phó là Ðức cha Gioan Baotixita Vương Hiểu Huân (Wang Xiaoxuan) 56 tuổi, phụ giúp. Việc truyền chức cho vị giám mục này cũng được Tòa Thánh phê chuẩn.

(Asia News 29-8-2022)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page