Các giám mục Công giáo Ðức

giúp Kitô hữu tại Trung Ðông

 

Các giám mục Công giáo Ðức giúp Kitô hữu tại Trung Ðông.

G. Trần Ðức Anh, O.P.

Berlin (RVA news 29-08-2022) - Các giám mục Công giáo Ðức muốn tăng cường việc giúp đỡ các tín hữu Kitô tại Trung Ðông.

Quyết định trên đây đã được đề ra vào cuối khóa họp trong hai ngày 26 và 27 tháng Tám năm 2022, tại thủ đô Berlin của tổ chức "Pro Oriente", Phò Ðông Phương. Chủ đề khóa họp là "Những con đường mới cho các Kitô hữu tại Trung Ðông". Trong số các tham dự viên, có hơn 30 đại diện của các Giáo hội Kitô đến từ bảy nước, đặc biệt là Ðức Tổng giám mục Paul Sayagh, Ðại diện Ðức Thượng phụ Công giáo Maronite đặc trách ngoại vụ, và Mục sư Najla Kassab, Chủ tịch Liên hiệp thế giới các Giáo hội Tin lành Cải Cách, cả hai vị đều đến từ Liban.

Ðức cha Udo Bentz, Giám mục phụ tá giáo phận Mainz, kiêm Chủ tịch nhóm làm việc của Hội đồng Giám mục Ðức về Trung Ðông, nói rằng: "Các Kitô hữu tại Trung Ðông cần được giúp đỡ để ở lại và giữ vai trò quan trọng trong xã hội và góp phần vào việc kiến tạo hòa bình và hòa giải. Họ không thể tự coi mình chỉ là một nhóm thiểu số, nhưng họ cần được trợ giúp để giúp xây dựng xã hội."

Ðức cha Bentz cũng nhận xét rằng: "Chúng tôi nhận thấy thật là điều khích lệ đối với các Kitô hữu Trung Ðông, khi họ biết chúng ta quan tâm đến tình trạng của họ tại thế giới Arập và tham dự vào những dự án chuyên biệt."

Mục sư Kassab nhấn mạnh rằng các Giáo hội Kitô cần liên kết với nhau để bảo vệ phẩm giá con người và mang lại hy vọng một tương lai tốt đẹp hơn cho tất cả những người bị ở ngoài lề, dù đó là người trẻ, phụ nữ hay người thường".

(Kath 27-8-2022)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page