Ðức Hồng y Koch:

Không lạc quan về đại kết

 

Ðức Hồng y Koch: Không lạc quan về đại kết.

G. Trần Ðức Anh, O.P.

Berlin (RVA News 26-08-2022) - Ðức Hồng y Kurt Koch, Bộ trưởng Bộ Hiệp nhất các tín hữu Kitô, tỏ ra nghi ngờ về cơ may đào sâu sự hiệp nhất giữa các Giáo hội Kitô, vì vẫn chưa có sự đồng thuận giữa các Giáo hội về mục đích của sự hiệp nhất.

Trong cuộc phỏng vấn dành cho tờ "Badisches Tagblatt" Nhật báo miền Baden, bên Ðức, số ra ngày 25 tháng Tám năm 2022, Ðức Hồng y Koch nói: "Ngày nay, chúng ta đang gặp phải khó khăn, đó là chúng ta không có một quan điểm chung về mục đích của phong trào đại kết Kitô. Mỗi Giáo hội có quan niệm riêng về sự hiệp nhất của Giáo hội và vì thế, họ muốn biến ý tưởng đó thành mục tiêu của hiệp nhất. Ví dụ, Giáo hội Tin lành Ðức (EKD) khai triển kiểu mẫu giữa các Giáo hội Tin lành với nhau và thường áp dụng điều này trong tương quan với Giáo hội Công giáo chúng ta. Nhưng đại kết không thể là toan tính áp đặt điều gì đó cho người đối tác với bạn. Ðúng hơn, chúng ta phải tìm ra trong cuộc đối thoại những gì chúng ta có chung với nhau".

Nhưng để có đối thoại đại kết thì sự hiệp nhất trong nội bộ Giáo hội của mình cũng là điều cần thiết. "Làm sao ta có thể sống tình hiệp nhất một cách đáng tin cậy với các tín hữu Kitô khác, nếu ta từ bỏ chính sự hiệp nhất trong Giáo hội của mình".

Trong cuộc phỏng vấn, Ðức Hồng y Koch cũng bày tỏ sự nghi ngờ về Con đường Công nghị của Giáo hội Công giáo Ðức, sắp tái nhóm trong vòng hai tuần nữa. Ðức Thánh cha cũng đã bày tỏ lập trường về Con đường Công nghị này qua lá thư dài gửi Giáo hội Công giáo tại Ðức, nhưng người ta có cảm trưởng những quan tâm của Ðức Thánh cha bày tỏ trong lá thư, không được coi trọng tại Ðức. Ðức Hồng y nói: "Tôi chia sẻ nhận thức của Ðức Thánh cha. Tôi theo dõi sát Con đường Công nghị của Công giáo Ðức và tôi rất lo âu về vấn đề con đường này sẽ dẫn tới đâu. Ðiều cấp thiết là đối thoại với nhau trong tinh thần trách nhiệm".

(KNA 25-8-2022)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page