Tòa Thánh tập trung động sản

và tài sản khác nơi Ngân hàng Vatican

 

Tòa Thánh tập trung động sản và tài sản khác nơi Ngân hàng Vatican.

G. Trần Ðức Anh, O.P.

Vatican (RVA News 25-08-2022) - Ðức Thánh cha Phanxicô quyết định rằng từ nay các động sản, tiền mặt, cổ phiếu, chứng khoán của Tòa Thánh và các cơ quan thuộc Tòa Thánh phải được chuyển giao cho Ngân hàng Vatican quản trị.

Trên đây là nội dung phúc chiếu (Rescriptum) Ðức Thánh cha công bố hôm 23 tháng Tám năm 2022, theo đó Viện Giáo vụ (IOR), quen gọi là Ngân hàng Vatican có thẩm quyền hoàn toàn quản lý các tiền mặt, trái phiếu, cổ phiếu và chứng khoán của các cơ quan Tòa Thánh. "Phúc chiếu này là một sự giải thích chính thức các qui định hiện hành và vững bền, mạnh mẽ, bất chấp qui định trái ngược được ban hành trước phúc chiếu này."

Theo quyết định đó, tất cả các cơ quan Tòa Thánh phải chuyển giao trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày 10 tháng Chín năm 2022 tất cả các động sản cho Viện Giáo vụ. Phúc chiếu này có hiệu lực ngay khi được đăng trên nhật báo của Tòa Thánh, "Osservatore Romano", Quan sát viên Roma.

Cho đến nay, Ngân hàng Vatican quản trị khoảng năm tỷ 200 triệu Euro và năm 2021 lời được 18 triệu Euro. Con số này nhỏ bé so với 50 triệu Euro mà ngân hàng chuyển cho Tòa Thánh để trang trải các sinh hoạt của Tòa Thánh trước đây, nhưng lợi nhuận của ngân hàng ngày càng suy sụp trong những năm gần đây.

Ðiều này cũng có nghĩa là các cơ quan Tòa Thánh từ nay không được nhờ các ngân hàng Ý hoặc nước ngoài quản lý động sản hoặc cổ phiếu của mình.

Ngân hàng Vatican ở nội thành Vatican hiện có 110 nhân viên và 14,519 khách hàng, so với 19,000 trước khi được cải tổ và thanh lọc. Gần một nửa khách hàng của ngân hàng này là các dòng tu.

(Tổng hợp 23-8-2022)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page