Các giám mục Mỹ liên đới với

Giáo hội Công giáo tại Nicaragua

 

Các giám mục Mỹ liên đới với Giáo hội Công giáo tại Nicaragua.

G. Trần Ðức Anh, O.P.

Washington (RVA News 21-08-2022) - Các giám mục Công giáo Mỹ liên đới với Giáo hội tại Nicaragua, trước tình hình Giáo hội bị xách nhiễu tại đây.

Trong thông cáo công bố ngày 19 tháng Tám năm 2022, Ðức cha David Malloy, Chủ tịch Ủy ban Công lý và Hòa bình của Hội đồng Giám mục Mỹ, nhắc lại rằng:

"Hồi năm 2018, Ðức Tổng giám mục Timothy Broglio [Tổng giám mục giáo phận quân đội Mỹ] đến Nicaragua để bày tỏ tình liên đới với các giám mục tại nước này. Trong bài giảng tại nhà thờ chính tòa Managua, ngài nói rằng: "Tôi thấy sự dấn thân của các giám mục tại đây như một dấu tình thương của Thiên Chúa". Trong vài tuần qua, các giám mục Nicaragua, một lần nữa, đã anh dũng chứng tỏ giá trị của tâm tình đó. "Dưới ánh sáng cuộc khủng hoảng gia tăng, Ðức ông Juan Antonio Cruz Serrano, Quan sát viên thường trực của Tòa Thánh cạnh tổ chức các Quốc gia Mỹ châu, mới đây đã nói rằng: "Tòa Thánh không thể không bày tỏ quan tâm và kêu gọi các phe hãy tìm ra những con đường cảm thông dựa trên sự tôn trọng và tín nhiệm nhau, tìm kiếm trên hết công ích và hòa bình".

"Ngày hôm nay, tôi bày tỏ tình liên đới kiên vững với các anh em chúng tôi trong hàng giám mục Nicaragua, cùng với các linh mục và các thừa sai nước ngoài, trong khi kêu gọi tự do loan báo Tin mừng và sống đức tin. Niềm tin của nhân dân Nicaragua, trong tình liên với các giám mục và linh mục của mình, là một nguồn cảm hứng cho tất cả chúng tôi".

(USCCB 19-8-2022)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page