Hành hương toàn quốc tại Lộ Ðức

 

Hành hương toàn quốc tại Lộ Ðức.

G. Trần Ðức Anh, O.P.

Lourdes (RVA News 17-08-2022) - Sau gần hai năm bị hạn chế vì đại dịch, Trung tâm Thánh Mẫu Lộ Ðức bây giờ lại nhộn nhịp với các tín hữu hành hương.

Nổi bật nhất là cuộc hành hương toàn quốc lần thứ 149 do các cha dòng Ðức Mẹ Mông Triệu tổ chức, từ ngày 11 đến 16 tháng Tám năm 2022 với cao điểm là Lễ Ðức Mẹ Hồn Xác lên trời, ngày 15 tháng Tám năm 2022. Hơn 15,000 tín hữu đã tham dự cuộc hành hương này, trong đó có 450 bệnh nhân.

Cha Jean-Xavier Salefran, Phó quản đốc Ðền thánh Lộ Ðức, nói rằng "Làn sóng các tín hữu hành hương cho thấy chúng ta đang phục hồi sau thời đại dịch, khi mà, lần đầu tiên trong lịch sử 162 năm của Ðền thánh, hồi tháng Ba năm 2020, Trung tâm Thánh Mẫu Lộ Ðức phải đóng cửa không đón nhận các tín hữu hành hương. Ðó thực là một thời kỳ khó khăn đối với mỗi người. Nay các tín hữu bắt đầu trở lại đây, nhưng chúng ta vẫn chưa đạt được con số thời trước đại địch".

Trước đại dịch, mỗi năm có khoảng ba triệu rưỡi tín hữu hành hương tại Lộ Ðức. Năm 2020, chỉ có 800,000 người. Năm 2021, số tín hữu không vượt quá một triệu 600 ngàn người.

Cuộc hành hương toàn quốc năm 2022 tại Lộ Ðức có chủ đề là: "Cùng với Mẹ Maria, chúng ta hãy trở nên chứng nhân hy vọng".

Trong cuộc hành hương, cũng có các nhóm hành hương người Ucraina và trong các ý nguyện, các tín hữu đã đặc biệt cầu nguyện cho hòa bình tại đất nước này.

Ðền thánh Ðức Mẹ Lộ Ðức có ngân sách khoảng 30 triệu Euro mỗi năm, hoàn toàn do các tín hữu hành hương dâng cúng, trong đó ba phần tư được dành để trả lương cho 320 nhân viên. Số người này chịu "thất nghiệp" một phần trong khoảng thời gian từ tháng Chín đến tháng Sáu, vì số tín hữu hành hương giảm sút trong những tháng đó.

(KAI, Ouest France 15-8-2022)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page