Ðại lễ tại Ðền thánh Jasna Gora, Ba Lan

 

Ðại lễ tại Ðền thánh Jasna Gora, Ba Lan.

G. Trần Ðức Anh, O.P.

Czestochowa (RVA News 17-08-2022) - Lễ Ðức Mẹ hồn xác lên trên ngày 15 tháng Tám năm 2022, là cao điểm trong các cuộc hành hương tại Ðền thánh Ðức Mẹ Jasna Gora, Nữ Vương Ba Lan.

Trong thánh lễ trọng do Ðức Hồng y Kazimierz Nycz, Tổng giám mục giáo phận thủ đô Varsava, Ðức Hồng y đã nói các tín hữu rằng: "Chúng ta đến đây với người Mẹ của chúng ta, hy vọng rằng sau những biến cố đau thương tới niềm vui được hồi sinh, xin Mẹ ban cho chúng ta ơn hòa bình và phép lạ thay đổi tâm hồn".

Ðức Tổng giám mục Waclaw Depo, Tổng giám mục giáo phận Czestochowa sở tại, nhắc đến lòng quảng đại của bao nhiêu người Ba Lan, những người Samaritano nhân lành, cứu giúp những người Ucraina tị nạn chiến tranh. Ngài nhận định rằng thế giới và Âu châu lại ngạc nhiên vì tình liên đới của người Ba Lan, đang mang gánh nặng này, mà không có sự hỗ trợ tài chánh của Liên hiệp Âu châu, như đã hứa. Ðức Tổng giám mục cũng nhận xét rằng "đức tin mang lại cho chúng ta hy vọng rằng lịch sử nhân loại không đi theo sự vô lý của cuộc chiến tranh tại Ucraina hiện nay hoặc một thảm trạng hạt nhân".

Trong thánh lễ, mọi người đặc biệt cầu nguyện cho hòa bình, nhất là tại Ucraina, cũng như tại các nơi khác trên thế giới. Ðức Hồng y Nycz cũng kêu gọi các tín hữu đừng ngưng sự giúp đỡ và nói rằng: "Ước gì chúng ta kiên trì, không thiếu khả năng hy vọng và từ bỏ, chúng ta có rất nhiều điều mà nhiều khi chúng ta không luôn luôn đánh giá cao khả năng ấy".

Các cha dòng thánh Phaolô, coi sóc Ðền thánh Jasna Gora, cám ơn các tín hữu đã trở lại con đường hành hương dẫn đến Ðền thánh.

Thông cáo của Ban giám đốc Ðền thánh công bố một vài con số về các cuộc hành hương trong mùa lễ Ðức Mẹ hồn xác lên trời, từ ngày 04 tháng Sáu đến ngày 14 tháng Tám năm 2022, gồm 139 đoàn hành hương đi bộ, với 50,500 tín hữu; 220 đoàn hành hương bằng xe đạp với gần 7,000 người, 20 nhóm hành hương chạy bộ với sự tham dự của 544 người.

Riêng từ ngày 05 đến ngày 14 tháng Tám năm 2022, có 43,300 tín hữu hành hương đến Jasna Gora.

(KAI 15-8-2022)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page