Cuộc hành hương xe đạp

của giáo phận Kalisz đến Jasna Gora

 

Cuộc hành hương xe đạp của giáo phận Kalisz đến Jasna Gora.

G. Trần Ðức Anh, O.P.

Kalisz (RVA News 13-08-2022) - Hôm ngày 11 tháng Tám năm 2022, gần 150 tín hữu thuộc giáo phận Kalisz ở miền trung Ba Lan, đã lên đường hành hương bằng xe đạp, trong đó có Ðức cha Lukasz Buzun, Giám mục Phụ tá, tiến về Ðền thánh Ðức Mẹ Jasna Gora.

Ðây là lần thứ 21 giáo phận này tổ chức hành hương bằng xe đẹp, tiến qua đường dài hơn 160 cây số. Khi đến Jasna Gora, đoàn này sẽ họp chung với các tín hữu khác tham dự cuộc hành hương thường niên lần thứ 385 bằng cách đi bộ hướng về Ðền thánh.

Người khởi xướng cuộc hành hương bằng xe đạp này của giáo phận Kalisz là ông Ireneusz Reder thuộc đoàn Công giáo tiến hành tại địa phương. Ông kể rằng: tôi đã tổ chức cuộc hành hương xe đạp ở nhiều nơi tại Ba Lan và năm 2000, chúng tôi đến Roma bằng phương tiện này, rồi nảy ra ý tưởng hành hương tại Ðền thánh Quốc gia ở Jasna Gora. Sau khi được phép của cha Krzytosztof Ordiziniak, Giám đốc hành hương, cuộc hành hương xe đạp đã được tổ chức, với hai nhóm từ hai địa điểm khác nhau trong giáo phận. Và năm nay là lần thứ tư, Ðức cha Buzun tham gia cuộc hành hương này.

Còn Ðức cha Buzun kể với hãng tin Công giáo Kai của Ba Lan rằng:

"Từ nhỏ tôi vẫn đạp xe đạp nhưng nay thì ít hơn vì không có nhiều thời giờ. Tôi rất thích các cuộc hành hương này và cố gắng dung hòa hai thực tại khác nhau. Có lần tôi đạp xe 180 cây số và không xuống khỏi xe. Trong khi đi, tôi cầu nguyện cho nhiều ý nguyện, đặc biệt cho giáo phận, để có những linh mục tốt lành thánh thiện, cho các ơn gọi tu tri cho hòa bình tại Ucraina và theo những ý nguyện các tín hữu xin tôi."

Theo Ðức cha, hành hương chủ yếu là một thời điểm cầu nguyện: "Hành hương mở rộng tâm hồn chúng ta với Chúa. Trong cuộc hành hương, chúng tôi dừng lại vào các thánh đường và cầu nguyện trước Mình Thánh Chúa. Chúng tôi cũng cầu nguyện chung với nhau, lần chuỗi Lòng Thương Xót và đọc kinh chiều."

Trước khi lên đường, các tín hữu hành hương bằng xe đạp đã tham dự thánh lễ tại nhà nguyện quốc gia thánh Giuse ở Kalisz, do Ðức cha Buzun chủ sự.

(Kai 11-8-2022)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page