Vatican lời được 8.11 triệu Euro từ bất động sản

 

Vatican lời được 8.11 triệu Euro từ bất động sản.

G. Trần Ðức Anh, O.P.

Vatican (RVA News 11-08-2022) - Năm 2021, Tòa Thánh đã lời được 8 triệu 110 ngàn Euro từ hơn 4,000 bất động sản, và đã trả năm triệu 800 ngàn tiền thuế bất động sản cho chính phủ Ý, cùng với hai triệu rưỡi Euro tiền thuế lợi tức đánh trên các công ty.

Trên đây là nội dung phúc trình về hoạt động năm 2021 do cơ quan quản trị tài sản của Tòa Thánh, gọi tắt là Apsa, mới công bố trong những ngày vừa qua.

Ðức cha Nunzio Galantino, Chủ tịch cơ quan Apsa bày tỏ hài lòng về kết quả trên đây và nói rằng: "Mặc dù có những khó khăn do đại dịch, kết quả trên đây thật đáng kể".

Ðức cha cũng nhấn mạnh rằng mục đích chính yếu của các hoạt động liên quan đến các bất động sản trên đây, là để phục vụ cho việc loan báo Tin mừng và quan tâm đến những tầng lớp yếu thế nhất, như việc giúp đỡ cho những người thuê nhà gặp khó khăn.

Ngoài ra, trong năm qua, Apsa đã gia tăng đóng góp cho hoạt động của các cơ quan Tòa Thánh, thêm bốn triệu 600 ngàn Euro, so với những năm trước đây.

Tòa Thánh có tổng cộng 4,092 bất động sản, phần lớn ở vùng Roma. Ngoài ra, có 1,200 bất động sản ở nước ngoài, như Anh quốc, Pháp và Thụy Sĩ.

Ngoài ra, việc quản trị năm 2021 các chứng khoán của Tòa Thánh đã mang lại lợi nhuận 19 triệu 840 ngàn Euro so bốn triệu rưỡi trong năm 2020.

(KNA 10-8-2022, Il Sole 24, 6-8-2022)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page