Các giám mục Mỹ phản đối

lệnh giúp phá thai của tổng thống

 

Các giám mục Mỹ phản đối lệnh giúp phá thai của tổng thống.

G. Trần Ðức Anh, O.P.

Baltimore (RVA News 07-08-2022) - Các giám mục Mỹ đã lên tiếng phản đối lệnh hành pháp của Tổng thống Joe Biden tạo điều kiện dễ dàng cho việc phá thai.

Trong một lệnh ký ngày 03 tháng Tám năm 2022, gửi Bộ trưởng y tế Mỹ, Xavie Cecerra, Tổng thống yêu cầu cứu xét những hành động đẩy mạnh các dịch vụ phá thai cho các phụ nữ, đặc biệt những người phải đi tới các tiểu bang khác để phá thai. Người ta không rõ lệnh này có yêu cầu trả phí cho việc phá thai này hay không.

Ðây là hành động thứ hai của Tổng thống Biden sau khi Tối cao Pháp viện Mỹ ban hành phán quyết tên là "Dobbs chống tổ chức sức khỏe phụ nữ Jackson", lật ngược phán quyết "Roe chống Wade' cho phá thai trên toàn nước Mỹ.

Phản ứng về việc làm này, hôm mùng 04 tháng Tám năm 2022, Ðức cha William E. Lori, Tổng giám mục giáo phận Baltimore, Chủ tịch Ủy ban Giám mục về các hoạt động bảo vệ sự sống, đã ra thông cáo nói rằng:

"Ngay cả trước khi có phán quyết Dobbs, các anh em giám mục và tôi đã thỉnh cầu toàn quốc đứng về phía các bà mẹ đang ở trong tình trạng khó khăn và cộng tác với nhau để bảo vệ và nâng đỡ các phụ nữ và con cái họ. Sự tiếp tục thăng tiến phá thai loại bỏ sự sống và làm thương tổn không thể chữa lành được những bà mẹ mang thai, gia đình họ và xã hội. Hướng đi như thế thật là sai lầm giữa lúc chúng ta phải cùng nhau nâng đỡ các phụ nữ và xây dựng một nền văn hóa sự sống. Tôi tiếp tục kêu gọi tổng thống và các đại biểu dân cử của chúng ta hãy gia tăng nâng đỡ và săn sóc các bà mẹ với con cái của họ, thay vì tạo điều kiện dễ dàng cho việc phá hủy những con người vô phương thế tự vệ, không có tiếng nói.

"Xin Ðức Trinh Nữ Maria, bổn mạng đất nước chúng ta, chuyển cầu cho chúng ta trong khi chúng ta kêu gọi bảo vệ sự sống con người và làm việc cho những giải pháp giúp mỗi bà mẹ và con cái họ được triển nở".

(USCCB 4-8-2022)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page