Mặc dù giảm tín hữu,

Công giáo Ðức thu được thuế cao thứ hai

 

Mặc dù giảm tín hữu, Công giáo Ðức thu được thuế cao thứ hai.

G. Trần Ðức Anh, O.P.

Berlin (RVA News 31-07-2022) - Mặc dù số tín hữu giảm sút, trong năm 2021 Giáo hội Công giáo tại Ðức đã thu được số tiền thuế Giáo hội là 6 tỷ 730 triệu Euro, cao thứ hai từ trước đến nay.

Theo thông cáo của Hội đồng Giám mục Ðức công bố hôm 26 tháng Bảy năm 2022, số thuế vừa nói cao hơn 28 triệu so với năm 2020 trước đó. Trước đại dịch năm 2019, số thuế Giáo hội Công giáo Ðức thu được là 6 tỷ 760 triệu Euro.

Năm 2021, 20 Giáo hội Tin lành tại Ðức thu được tổng cộng 6 tỷ Euro, tức là ít hơn Công giáo 730 triệu Euro.

Theo thống kê công bố hồi cuối tháng Sáu năm 2022, có gần 360,000 (359,338) tín hữu Công giáo, thuộc 27 giáo phận, làm đơn xin ra khỏi Giáo hội trong năm 2021, và do đó Công giáo Ðức còn 21 triệu 640 ngàn tín hữu, so với 19 triệu 720 ngàn người theo Tin lành. Trong năm 2021, có 280,000 tín hữu xin ra khỏi 20 Giáo hội Tin lành tại Ðức.

Với những con số trên đây của năm 2021, lần đầu tiên hai Giáo hội Công giáo và Tin lành tại Ðức có tổng số tín hữu xuống dưới 50% dân số tại nước này.

(KNA 28-7-2022)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page