Ðức Thánh Cha tạ ơn Ðức Trinh Nữ Maria

đã bảo vệ ngài bình an

trong chuyến tông du đến Canada

 

Ðức Thánh Cha tạ ơn Ðức Trinh Nữ Maria đã bảo vệ ngài bình an trong chuyến tông du đến Canada.

Mary trần Vy


Ðức Thánh Cha ngồi trên xe lăn và cầu nguyện trong giây lát trước tượng Ðức Mẹ để cảm ơn Ðức Trinh Nữ Maria đã che chở cho ngài trong suốt sáu ngày tông du tới quốc gia Bắc Mỹ, Canada.


Vatican (VTW 30-07-2022) - Ðức Thánh Cha Phanxicô về tới Rôma bình an sau khi kết thúc chuyến tông du Canada. Trên đường về từ Phi Trường Roma, Ðức Thánh Cha đã ghé vào Ðền Thờ Ðức Bà Cả để tạ ơn Chúa và Ðức Mẹ đã ban bình an cho ngài trong chuyến tông du để hoà giải và nói lời xin lỗi với các thổ dân ở Canada.

Theo truyền thống, trước và sau mỗi chuyến tông du, Ðức Thánh Cha thường ghé vào Ðền Thờ Ðức Bà Cả để tạ ơn Chúa và Ðức Mẹ.

Ðức Thánh Cha Phanxicô đã đặt một bó hoa trên bàn thờ bên dưới tượng Ðức Mẹ cổ kính Ðức Mẹ là phần rỗi của dân Roma.

Văn phòng Báo chí Tòa thánh cho biết, Ðức Thánh Cha đã ngồi trên xe lăn và cầu nguyện trong giây lát trước tượng Ðức Mẹ để cảm ơn Ðức Trinh Nữ Maria đã che chở cho ngài trong suốt sáu ngày tông du tới quốc gia Bắc Mỹ, Canada.

Sau đó, Ðức Thánh Cha trở về dinh thự của mình ở Vatican để nghỉ ngơi.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page