Ðức Thánh Cha rời Edmonton

và đáp máy bay tiến về thành phố Québéc

 

Chương trình Ðức Thánh cha ngày 27/7/2022: Ðức Thánh Cha rời Edmonton và đáp máy bay tiến về thành phố Québéc.

G. Trần Ðức Anh, O.P.

Edmonton (RVA News 27-07-2022) - Thứ Tư, ngày 27 tháng Bảy năm 2022, ban sáng Ðức Thánh cha dâng lễ riêng tại nguyện đường đại chủng viện, rồi giã từ các nhân viên tại đây, trước khi ra phi trường quốc tế của thành phố Edmonton để đáp máy bay tiến về thành phố Québéc, thủ phủ của miền Canada Pháp, và là chặng thứ hai trong chuyến tông du.

Sau hơn bốn giờ bay, Ðức Thánh cha sẽ đến Québec lúc 3 giờ chiều giờ địa phương.

Từ phi trường, Ðức Thánh cha sẽ đến thẳng trụ sở của chính quyền, phủ toàn quyền, gọi là Citadelle de Québec. Tại đây vào lúc 3 giờ 40 chiều sẽ diễn ra nghi thức chính thức đón tiếp Ðức Thánh cha theo nghi thức ngoại giao. Rồi ngài hội kiến riêng với bà toàn quyền Canada, gặp thủ tướng, trước khi gặp gỡ chính quyền dân sự cùng với các đại diện thổ dân và ngoại giao đoàn, vào lúc gần 5 giờ.

Sau đó, Ðức Thánh cha về Tòa Tổng giám mục Québec dùng bữa tối và qua đêm tại đây.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page