Thư của Ðức Thánh Cha Phanxicô

chúc mừng 50 năm Linh mục

của Ðức Cha Giuse Võ Ðức Minh

 

Thư của Ðức Thánh Cha Phanxicô chúc mừng 50 năm Linh mục của Ðức Cha Giuse Võ Ðức Minh.

bản dịch tiếng Việt Nam của Linh mục Antôn Nguyễn Bảo Chi Quốc

Nha Trang (TGM Nha Trang 23-07-2022)

Kính gởi:

Hiền đệ khả kính

Giuse Võ Ðức Minh

Giám mục Giáo phận Nha Trang

Trong tâm tình tạ ơn nhân dịp mừng Kỷ niệm 50 năm Linh mục của Hiền đệ, Ta chúc mừng Hiền đệ vì những hoạt động nổi bật mà Hiền đệ, trong tư cách là Mục tử, đã thực hiện vì lợi ích của đoàn chiên Giáo phận Nha Trang được giao phó cho Hiền đệ.

Hiền đệ đã nhiệt thành tận tụy cách đặc biệt để cổ võ hàng giáo sĩ và cộng đoàn dân Chúa mến yêu Lời Chúa và đời sống Giáo hội.

Hiền đệ cũng đã thể hiện sự ân cần quan tâm đến Quê hương và Hội Thánh, hòa nhã trong cách sống và tiếp nối các khởi xướng lành thánh của vị Tôi tớ Ðáng kính của Thiên Chúa và là Hồng y của Giáo hội La Mã Phanxicô Xaviê Nguyễn Văn Thuận.

Cùng với lời cầu chúc mọi điều tốt lành,

Ta thành tâm ban phép lành Tòa Thánh cho Hiền đệ cùng với cộng đoàn rất thân mến của Hiền đệ, đồng thời cũng xin Hiền đệ cầu nguyện cho sứ vụ Giáo Hoàng của Ta.

Làm tại Roma, từ Ðiện Laterano, ngày 9 tháng 4 năm 2021

 

 

(bản dịch tiếng Việt Nam của Linh mục Antôn Nguyễn Bảo Chi Quốc )

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page