Tòa Thánh cổ võ bình đẳng nam nữ

 

Tòa Thánh cổ võ bình đẳng nam nữ.

G. Trần Ðức Anh, O.P.

Vienne (RVA News 23-07-2022) - Tòa Thánh ủng hộ nguyên tắc "bình đẳng hoàn toàn và đích thực giữa nam và nữ, như một khía cạnh cơ bản của một xã hội công chính và dân chủ".

Lập trường trên đây được vị đại biện (chargé d'affaraires) Phái bộ quan sát thường trực của Tòa Thánh tại tổ chức "An ninh và cộng tác Âu châu", gọi tắt là OSCE, Ðức ông Simon Kassas, tái khẳng định trong phiên họp thứ 1383 Hội đồng thường trực của tổ chức, nhóm tại Vienne, thủ đô Áo, hôm 21 tháng Bảy năm 2022, trong đó bà Tổng thư ký Helga Schmid, đã trình bày phúc trình thường niên về sự tiến bộ trong việc áp dụng kế hoạch của tổ chức này đề ra hồi năm 2004 về sự thăng tiến bình đẳng nam nữ.

Ðức ông Kassas nói: "Tòa Thánh xác tín rằng phụ nữ cần được đề cao giá trị vì tất cả những khả năng của họ, xuất phát từ "thiên tài nữ giới", vốn là điều thiết yếu đối với xã hội". Bước đầu tiên để tiến tới sự bình đẳng nam nữ là nhìn nhận tầm quan trọng sự tham gia và dấn thân của nữ giới vào mọi khía cạnh của đời sống công cộng, chính trị, kinh tế, xã hội và văn hóa. Ðặc biệt, "chúng tôi xác tín rằng có những không gian rộng rãi cho sự can dự của phụ nữ, đặc biệt trong vấn đề phòng ngừa chiến tranh, hòa giải, phục hồi và tái thiết các xã hội thời hậu chiến, và những công tác tái lâm vào tình trạng xung đột võ trang...."

(Holy See/OSCE 21-7-2022)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page