Tòa Thánh kêu gọi

cải tổ luật chống buôn người

 

Tòa Thánh kêu gọi cải tổ luật chống buôn người.

G. Trần Ðức Anh, O.P.

Vienne (RVA News 20-07-2022) - Ðại diện thường trực của Tòa Thánh cạnh tổ chức An ninh và cộng tác Âu châu, kêu gọi cải tổ qui luật chống buôn người, để bảo vệ quyền của các nạn nhân, bảo vệ quyền lợi của con cái qua chính sách củng cố gia đình.

Lập trường này được Ðức ông Urbanczyk, quan sát viên thường trực của Tòa Thánh cạnh tổ chức An ninh và cộng tác Âu châu, trình bày trong phiên họp ngày 18 tháng Bảy năm 2022, tại trụ sở của tổ chức này ở Vienne, thủ đô Áo. Ðức ông nói: "Cần làm tất cả những gì có thể để con cái các nạn nhân có thể sống và phục hồi bình an trong môi trường gia đình của các em". Các hiệp ước quốc tế, các chỉ dẫn của mỗi miền, và các qui luật cũng như nhiều luật lệ quốc gia đều nhấn mạnh sự cần thiết phải bảo vệ các trẻ vị thành niên, nhắm đến lợi ích cao hơn của trẻ em. Vậy mà nhiều khi cần bảo đảm một tuổi thơ thanh thản để các trẻ em có thể hướng đến cuộc sống và tương lai trong niềm tín thác: Không để cho đà sống hy vọng vui tươi của các em bị bóp nghẹt!".

Ðức ông Urbanczyk nhấn anh rằng sự bảo vệ các trẻ em trước tiên và trên hết phải tiến qua sự củng cố gia đình. Vì thế các gia đình phải nhận được những phương tiện cơ bản cần thiết để bảo vệ con cái, nghĩa là việc săn sóc sức khỏe, nhà ở xứng đáng và nền giáo dục.

Chi tiết hơn, vị đại diện Tòa Thánh nhắc đến việc bảo vệ các trẻ em chống nạn lạm dụng tính dục và lao động trẻ em, đồng thời kêu gọi luôn cập nhật công pháp quốc tế về vấn đề này. Các cơ cấu bảo vệ phải để ý đến những hoàn cảnh khác nhau, trong đó nạn buôn người lan tràn, để ý đến việc bảo vệ trẻ em trong thế giới kỹ thuật số chống những hậu quả chiến tranh và con đường di cư dài. Cần thực hiện tất cả những biện pháp thích hợp để đảm bảo an ninh cho trẻ em, nhưng không quên tôn trọng các quyền cơ bản và bất khả nhượng của các cha mẹ".

(Vatican News 19-7-2022)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page