Một vị Tổng giám mục người Hàn Quốc

làm Tân Sứ thần Tòa Thánh tại Hòa Lan

 

Một vị Tổng giám mục người Hàn Quốc làm Tân Sứ thần Tòa Thánh tại Hòa Lan.

G. Trần Ðức Anh, O.P.

Vatican (RVA News 18-07-2022) - Một vị Tổng giám mục người Hàn Quốc được Ðức Thánh cha Phanxicô bổ nhiệm làm tân Sứ thần Tòa Thánh tại Hòa Lan, hôm 16 tháng Bảy năm 2022.

Ðó là Ðức Tổng giám mục Phaolô Trương Nhân Nam (Tschang In-Nam), 73 tuổi (1949), cho đến nay là Sứ thần Tòa Thánh tại Thái Lan, Campuchia, Myanmar, kiêm Khâm sứ Tòa Thánh tại Lào, vì nước này không có quan hệ ngoại giao với Tòa Thánh.

Ðức Tổng giám mục Trương Nhân Nam sinh trưởng tại thủ đô Hán Thành, thụ phong linh mục năm 1976 và làm Phó Tổng thư ký Hội đồng Giám mục Hàn Quốc trước khi du học Roma và đậu tiến sĩ thần học tín lý, rồi cử nhân giáo luật, tại Ðại học Giáo hoàng Laterano năm 1985, trước khi gia nhập ngành ngoại giao Tòa Thánh.

Cha Phaolo Nam lần lượt phục vụ tại năm Tòa Sứ thần Tòa Thánh, trước khi được thăng Tổng giám mục Sứ thần Tòa Thánh tại Bangladesh năm 2002. Bốn năm sau, 2007 được chuyển sang Uganda, rồi làm Sứ thần tại Thái Lan và các quốc gia vừa nói trong mười năm qua.

Ngài kế nhiệm Ðức Tổng giám mục Aldo Cavalli, người Ý, về hưu hồi tháng Mười Một năm 2021 và được Ðức Thánh cha bổ nhiệm làm Kinh lược Tông tòa, đặc trách việc mục vụ cho các tín hữu và những khách hành hương tại Ðền thánh Ðức Mẹ Mễ Du (Medjugorje) thuộc Cộng hòa Bosnia Herzegovina.

Giáo xứ Ðền thánh Mễ Du do các cha dòng Phanxicô thành lập và coi sóc. Xứ này thuộc lãnh thổ giáo phận Mostar và là nơi có những biến cố gọi là "Ðức Mẹ hiện ra" với sáu thiếu niên Công giáo Croát. Ủy ban điều tra của Hội đồng Giám mục Bosnia và Tòa Thánh đã được thiết lập. Ðức giám mục sở tại phủ nhận tính chất siêu nhiên của các cuộc hiện ra, trong khi Ủy ban Tòa Thánh có xu hướng nhìn nhận bảy lần hiện ra đầu tiên. Tuy nhiên, Ðức Thánh cha Phanxicô chưa đưa ra phán quyết nào, nhưng sau khi cử một vị Tổng giám mục là Ðức cha Hoser, người Ba Lan đến điều tra và thị sát việc mục vụ, ngài cho phép mở các cuộc hành hương chính thức và thi hành việc mục vụ, tách biệt khỏi thẩm quyền của giám mục giáo phận Mostar ở địa phương.

(Rei 16-7-2022)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page