Ðồng Chủ tịch Con đường Công nghị tại Ðức

cổ võ phá thai

 

Ðồng Chủ tịch Con đường Công nghị tại Ðức cổ võ phá thai.

G. Trần Ðức Anh, O.P.

Berlin (RVA News 17-07-2022) - Chủ tịch Ủy ban trung ương giáo dân Công giáo Ðức, kiêm Ðồng Chủ tịch Con đường Công nghị Công giáo Ðức, bà Irme Stetter-Karp, kêu gọi cung cấp rộng rãi trên toàn quốc dịch vụ phá thai, tuy rằng bà nói rằng các biện pháp này không được coi là một "dịch vụ y tế thông thường".

Bà Irme Stetter-Karp, 65 tuổi, bày tỏ lập trường trên đây trong một bài đăng trên tờ "Die Zeit", Thời báo. Ủy ban trung ương giáo dân Công giáo Ðức là cơ quan cùng với Hội đồng Giám mục Ðức tổ chức và điều hành Con đường Công nghị, một thứ diễn đàn gồm 230 đại biểu nhắm mục đích cải tổ Giáo hội Công giáo tại nước này trong bốn lãnh vực: thực thi quyền bính trong Giáo hội, cụ thể là dân chủ hóa; vai trò của phụ nữ trong Giáo hội, trong đó có việc cho phụ nữ chịu thánh chức, cải tổ luân lý tính dục của Giáo hội cho hợp thời và sau cùng là thay đổi luật độc thân giáo sĩ.

Sau lời tuyên bố trên đây của bà Irme Stetter-Karp, hôm 14 tháng Bảy năm 2022, ông Matthias Kopp, Phát ngôn viên của Hội đồng Giám mục Ðức nói rằng: "Lập trường do bà Imre về sự cần thiết cung cấp trên toàn quốc dịch vụ phá thai là điều trái ngược với lập trường của Hội đồng Giám mục Ðức. Thay vì chủ trương cung cấp dịch vụ phá thai trên toàn quốc, cần thực hiện các dịch vụ tư vấn có chất lượng cao cho phụ nữ và Giáo hội Công giáo bác bỏ phá thai như một vấn đề nguyên tắc. Giáo hội kêu gọi thăng tiến việc bảo vệ sự sống, vì Giáo hội tin tưởng nơi sự giúp đỡ các phụ nữ, đang thai nghén mà gặp nguy hiểm, hoặc xung đột. Loại bỏ phá thai và trợ giúp cụ thể cho các phụ nữ ở trong tình trạng khủng hoảng là điều gắn liền với nhau và là những khía cạnh cần thiết trong sự dấn thân của Giáo hội bảo vệ sự sống."

Ông Kopp cũng nhắc lại đạo lý của Giáo hội được trình bày trong sách Giáo lý của Hội thánh Công giáo: "Từ lúc mới chịu thai, sự sống con người phải được tôn trọng và bảo vệ một cách tuyệt đối. Ngay từ lúc đầu tiên của cuộc sống, con người phải được hưởng các quyền của con người, kể cả quyền sống bất khả xâm phạm của mỗi người vô tội" (n. 2270).

Lập trường của bà Irme Stetter-Karp cũng bị bà Alexander Linder, Chủ tịch Hiệp hội Liên bang bảo vệ quyền sống tại Ðức (Bundesverband Lebensrecht) mạnh mẽ phê bình. Hội này vẫn tổ chức cuộc tuần hành hàng năm tại thủ đô Berlin để bênh vực sự sống. Bà Linder nói rằng: "Bà Stetter-Karp đã rơi vào những lập luận giả dối của những nhóm cổ võ phá thai. Thực tế con số các vụ phá thai tại Ðức chẳng hề giảm sút, trái lại tỷ lệ tiếp tục gia tăng. Hơn nữa vì thiếu sự bắt buộc phải báo cáo, phần lớn các vụ phá thai không hề được đăng ký vào các con số thống kê.

(Kai, CNA 15-7-2022)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page