Hội đồng Giám mục Ý tài trợ

gần chín triệu Euro cho các dự án tại nước nghèo

 

Hội đồng Giám mục Ý tài trợ gần chín triệu Euro cho các dự án tại nước nghèo.

G. Trần Ðức Anh, O.P.

Roma (RVA News 16-07-2022) - Hội đồng Giám mục Ý đã quyết định dành gần chín triệu Euro để tài trợ 48 dự án từ thiện và phát triển ở các nước nghèo.

Trong phiên họp ngày 08 và 09 tháng Bảy năm 2022, Ban cứu trợ của các giám mục Ý đã cứu xét và chấp thuận việc tài trợ các dự án trên đây. Trong ngân khoản gần chín triệu Euro, có hơn ba triệu 600 ngàn Euro được dành cho 21 dự án tại Phi châu, gần một triệu 700 ngàn Euro cho tám dự án ở Mỹ châu Latinh. Mười ba dự án tại Á châu được tài trợ với một triệu 800 ngàn Euro, và bốn dự án tại Ðông Âu được hỗ trợ với một triệu 600 ngàn Euro. Sau cùng, hai dự án ở Ðông Âu được giúp 150,000 Euro.

Trong số các dự án, đáng chú ý nhất có bốn dự án ở Phi châu. Ví dụ, tại Ethiopia, các chị Nữ tử bác ái thánh Vinh Sơn Phaolô sẽ lập một trung tâm huấn nghệ để thăng tiến và phát triển kinh tế cho các phụ nữ trẻ. Cùng với các khóa đào tạo về tin học, gia chánh, may cắt, cũng có một dịch vụ nâng đỡ tâm lý cho những người khuyết tật, nạn nhân của bạo lực và những tình cảnh khó khăn.

Tại Cộng hòa Tchad, cũng tại Phi châu, Caritas Belacd sẽ mở các lớp huấn nghệ về Sinh thái học canh nông, với mục đích bảo đảm an ninh lương thực và dinh dưỡng, cũng như tăng cường kinh tế địa phương qua việc hỗ trợ sản xuất về thực vật và động vật của 4,200 gia đình, được phân thành 60 nhóm và sáu chuỗi sản xuất.

Tại Á châu, có hai dự án ở Ấn Ðộ được tài trợ: dòng thánh Têrêsa Hài Ðồng Giêsu, từ năm 2010, đảm trách một trung tâm huấn nghệ cho các y tá, cung cấp và tân trang một phòng thí nghiệm, một thư viện, và một phòng máy vi tính. Ngoài ra, các cha dòng Cát Minh Ðức Mẹ Vô Nhiễm hỗ trợ việc huấn luyện cho 200 người khuyết tật thuộc 19 làng trong huyện Idukki để giúp họ hội nhập vào thị trường lao động.

Số tiền tài trợ trên đây đến từ ngân khoản gọi là "tám phần ngàn": các tín hữu Công giáo khi khai thuế lợi tức cho nhà nước, được yêu cầu dành cho Giáo hội số tiền tương đương với 0.8% hay là "tám phần ngàn" tiền thuế đóng cho nhà nước. Số tiền này được Hội đồng Giám mục Ý dùng để tài trợ lương bổng hàng giáo sĩ và các nhu cầu khác của Giáo Hội, và một phần được dành để giúp các nước nghèo, nhưng không được dùng để tài trợ việc xây cất nhà thờ.

(Sir 15-7-2022)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page