Sáng kiến "Ðêm Lộ Ðức"

 

Sáng kiến "Ðêm Lộ Ðức".

G. Trần Ðức Anh, O.P.

Lourdes (RVA News 14-07-2022) - Các vị hữu trách tại Ðền thánh Ðức Mẹ Lộ Ðức, bên Pháp đã quyết định đáp ứng nhu cầu của các tín hữu và du khách chỉ đến đây vào một buổi chiều tối, và đề ra sáng kiến gọi là "Ðêm Lộ Ðức", được áp dụng trong mùa hè.

Trong chương trình này, có những buổi hòa nhạc buổi tối ở khuôn viên Ðền thánh, cũng như các cuộc rước nến kính Ðức Mẹ vào lúc 9 giờ tối, cùng với các thánh lễ quốc tế tại hang đá Ðức Mẹ vào lúc 10 giờ tối.

Sáng kiến mục vụ này nhắm đáp ứng sự thay đổi của những tín hữu đến hành hương tại Trung tâm Thánh Mẫu này. Càng ngày càng có những du khách ghé thăm Lộ Ðức. Họ thường là những người không biết lịch sử các cuộc hiện ra của Ðức Mẹ tại đây, hoặc không tìm kiếm nội dung tinh thần nào tại Ðền thánh Ðức Mẹ. Vì thế, Ðền thánh muốn mời gọi họ tìm hiểu về nơi thánh này, và đặc biệt là những giờ phút hồi niệm và cầu nguyện.

Lộ Ðức đứng hàng thứ hai tại Pháp, như một địa điểm thu hút tín hữu hành hương và khách du lịch. Trước đại dịch, Lộ Ðức được khoảng ba triệu 500 ngàn người đến viếng thăm, trong đó có khoảng 60,000 bệnh nhân. Hiện nay, Lộ Ðức đang cố gắng phục hồi, tuy là chậm chạp.

(Kai 12-7-2022)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page