Ðức Thánh cha tiếp

Tổng tu nghị dòng Vinh Sơn

 

Ðức Thánh cha tiếp Tổng tu nghị dòng Vinh Sơn.

G. Trần Ðức Anh, O.P.

Vatican (RVA News 15-07-2022) - Ðức Thánh cha Phanxicô mời gọi các tu sĩ lấy việc loan báo Tin mừng làm tiêu chuẩn phân định, kiểm điểm việc sống và hoạt động theo đoàn sủng của dòng.

Ngài đưa ra lời mời gọi trên đây, trong buổi tiếp kiến chung sáng hôm 14 tháng Bảy năm 2022, dành cho các thành viên Tổng tu nghị của ba dòng là: Giáo sĩ Mẹ Thiên Chúa, các cha dòng thánh Vinh Sơn Phaolô, và sau cùng là dòng Basiliano thánh Giosafat.

Trong bài huấn dụ tại buổi tiếp kiến, Ðức Thánh cha nói: "Tổng tu nghị là lúc phân định cộng đồng: với ơn phù trợ của Chúa Thánh Linh, ta tìm cách xem chúng ta có trung thành với đoàn sủng hay không và theo mức độ nào; Chúa Thánh Linh thúc đẩy chúng ta tiến bước và yêu cầu chúng ta thay đổi điều gì?"

"Tôi muốn nhân cơ hội này để tái khẳng định một tiêu chuẩn mà tôi thấy là thiết yếu để phân định: đó là tiêu chuẩn loan báo Tin mừng, là truyền giáo. khi chúng ta tự hỏi về lòng trung thành, theo tinh thần sáng tạo, chúng ta phải tự hỏi xem, cách thức chúng ta giải thích và thực thi đoàn sủng có truyền giảng Tin mừng hay không, nghĩa là tự hỏi xem những chọn lựa chúng ta thực hiện, về nội dung, phương pháp, các phương thế và lối sống, có hướng tới việc làm chứng tá và loan báo Tin mừng hay không... Tuy các đoàn sủng khác nhau, nhưng điều chắc chắn là tất cả các đoàn sủng đều nhắm xây dựng Giáo hội, vì Giáo hội tự mình không phải là một mục đích,. nhưng mục đích của Giáo hội là loan báo Tin mừng, vì thế mọi đoàn sủng có thể và phải cộng tác vào việc truyền giáo. Ðó là điều luôn phải để ý khi thực hiện sự phân định".

Ðức Thánh cha nhắc nhở thêm rằng "Trong tư cách là các tu sĩ, chúng ta được kêu gọi loan báo Tin mừng, ngoài bình diện cá nhân như mọi tín hữu, còn cần thực hiện dưới hình thức cộng đồng, qua đời sống huynh đệ nữa. Ðó là con đường tốt nhất để chứng tỏ mình thuộc về Chúa Kitô, vì chính Chúa đã đoan chắc với các môn đệ: "Người ta cứ dấu này mà nhận biết các con là môn đệ của Thầy, đó là các con hãy yêu thương nhau" (Ga 13.35)

Tổng tu nghị thứ 43 của dòng thánh Vinh Sơn Phaolô, một tu đoàn tông đồ, tiến hành từ ngày 27 tháng Sáu đến ngày 15 tháng Bảy năm 2022 tại Roma với chủ đề: "Hồi sinh căn tính của chúng ta vào đầu thế kỷ thứ V của dòng Truyền Giáo". Trong số các thành viên, đặc biệt có Bề trên Tỉnh dòng Việt Nam là cha Phanxicô Xaviê Nguyễn Thanh Lý.

Ngày 02 tháng Bảy năm 2022, Tổng tu nghị đã tái cử cha Tomaz Mavric trong nhiệm vụ Bề trên Tổng Quyền của dòng. Dòng hiện có khoảng 3,600 tu sĩ hoạt động tại gần 500 nhà trên thế giới.

(Tổng hợp 14-7-2022)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page