Ðức Thánh cha cám ơn và khích lệ

Ủy ban đối thoại Công giáo và Pentecostal

 

Ðức Thánh cha cám ơn và khích lệ Ủy ban đối thoại Công giáo và Pentecostal.

G. Trần Ðức Anh, O.P.

Vatican (RVA News 14-07-2022) - Ðức Thánh cha Phanxicô gửi sứ điệp cám ơn và khích lệ các thành viên Ủy ban đối thoại giữa Công giáo và các tín hữu Pentecostal, đang nhóm khóa họp toàn thể tại Roma, từ ngày 08 đến 14 tháng Bảy năm 2022, đặc biệt nhân dịp kỷ niệm 50 năm thành lập Ủy ban này.

Khóa họp tiến hành tại trụ sở Bộ Hiệp nhất các tín hữu Kitô ở đường Hòa Giải, gần Vatican. Trong sứ điệp, Ðức Thánh cha cám ơn các hoạt động của Ủy ban trong nửa thế kỷ qua và nhận định rằng: "Công việc này được diễn ra qua đối thoại và suy tư" đã đưa tới một hành trình chung, "thân hữu, liên đới, cảm thông lẫn nhau giữa các tín hữu Công giáo và Pentecostal. Tôi hy vọng rằng dịp kỷ niệm quan trọng này củng cố những mối liên hệ vừa nói và canh tân lòng nhiệt thành của anh chị em, trong việc loan báo như những môn đệ thừa sai niềm vui Tin mừng trong cộng đoàn Giáo hội và toàn thể xã hội".

Ðức Thánh cha cũng khẳng định rằng "khi tiến bước theo con đường đó và làm chứng về lời nguyện của Chúa xin cho chúng được hiệp nhất, chúng ta có thể giúp các anh chị em cảm nghiệm nơi tâm hồn và trong cuộc sống của họ quyền năng biến đổi của tình thương, lòng thương xót và ơn thánh của Chúa".

Sứ điệp của Ðức Thánh cha được phổ biến trên trang mạng của Bộ Hiệp nhất các tín hữu Kitô, qua đó ngài nhắc lại rằng cuộc đối thoại giữa hai bên bắt đầu hồi năm 1972 với mục đích thăng tiến sự hiểu biết nhau, vượt thắng những thành kiến giữa người Công giáo và Pentecostal. Cho đến năm 1966, đó là cuộc đối thoại thần học quốc tế duy nhất giữa các đại diện của các tín hữu Pentecostal với một Giáo hội Kitô khác.

Cho đến nay đã có sáu phúc trình được hai bên cùng công bố chung. Chủ đề giai đoạn đối thoại hiện nay là "Lex orandi, lex credendi", Luật cầu nguyện, cũng là luật tin.

Các tín hữu Pentecostal được xếp vào các hệ phái Tin lành, đặc biệt nhấn mạnh phép rửa trong Thánh Linh, các hoa trái và hồng ân của Thánh Linh, tin Chúa Kitô sẽ trở lại. Các tín hữu này từ khước bất kỳ sự cơ chế hóa thành Giáo hội hoặc hệ phái, và mỗi cộng đoàn tín hữu đều tự quản trị, nhưng liên kết với nhau.

(Vatican News 12-7-2022)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page