Ủy ban COMECE phê bình

Nghị viện Âu châu ủng hộ phá thai

 

Ủy ban COMECE phê bình Nghị viện Âu châu ủng hộ phá thai.

G. Trần Ðức Anh, O.P.

Bruxelles (RVA News 10-07-2022) - Ủy ban giám mục Liên hiệp Âu châu, gọi tắt là COMECE, phê bình nghị quyết do Nghị viện Âu châu thông qua, yêu cầu ghi phá thai như một "nhân quyền căn bản".

Nghị quyết không có tính chất bắt buộc, mang tựa đề "Phán quyết của Tối cao Pháp viện Mỹ lật ngược các quyền phá thai tại Mỹ và nhu cầu cần bảo vệ các quyền phá thai và sức khỏe của phụ nữ tại Liện hiệp Âu châu", đã được Nghị viện Âu châu thông qua, với gần 355 phiếu thuận và hơn 150 phiếu chống.

Phản ứng về sự kiện này, hôm mùng 08 tháng Bảy năm 2022, cha Manuel Barrios Prieto, Tổng thư ký Ủy ban COMECE, đã ra thông cáo nói rằng: "Nghị quyết trên đây dọn đường cho sự đi sai trệch khỏi các nhân quyền được thế giới nhìn nhận và trình bày sai trái thảm trạng phá thai của các bà mẹ trong tình cảnh khó khăn... Sự cực đoan hóa khi du nhập việc phá thai vào trong hiến chương các quyền căn bản của Liên hiệp Âu Châu càng gia tăng sự xung đột giữa các công dân tại đại lục này và giữa các quốc gia thành viên".

Linh mục Tổng thư ký Ủy ban COMECE cũng khuyến khích các đại biểu nghị viện Âu châu "hoạt động nhiều hơn cho sự đoàn kết giữa những người Âu châu, chứ đừng dựng lên những hàng rào ý thức hệ cao hơn và những lập trường cực đoan", đồng thời cha Barrios Prieto kêu gọi Nghị viện Âu châu đừng đi vào những lãnh lực, như phá thai, là điều ngoài thẩm quyền của mình".

Một tháng trước đây, ngày 08 tháng Sáu năm 2022, Ban thường vụ Ủy ban Giám mục Liên hiệp Âu châu đã mạnh mẽ phản đối nghị viện Âu châu vi phạm công pháp, xen mình vào chủ quyền của mỗi quốc gia.

Hôm mùng 08 tháng Sáu năm 2022, Nghị viện Âu châu ở Bruxelles, bên Bỉ bắt đầu thảo luận về đề tài "Những đe dọa hoàn cầu đối với quyền phá thai: quyền phá thai có thể bị tối cao pháp viện Mỹ hủy bỏ". Nghị viện bàn về tin rò rỉ dự thảo phán quyết của Tối cao Pháp viện Mỹ bãi bỏ phán quyết cách đây gần 50 năm trong vụ kiện "Roe chống Wade", cho phép phá thai trong toàn Liên bang.

Ban thường vụ Ủy ban COMECE bày tỏ ngạc nhiên vì sự kiện này và gọi đó là một sự xen mình không thể chấp nhận được vào những quyết định về quyền tài phán dân chủ của một quốc gia có chủ quyền, và nước này không phải là thành viên của Liên hiệp Âu châu. Việc Nghị viện Âu châu chấp thuận một nghị quyết ủng hộ sự xen mình này chỉ làm cho Nghị viện bị mất uy tín.

"Như ban thường vụ của Ủy ban COMECE đã bày tỏ trong tuyên ngôn hồi tháng Hai năm 2022, toan tính du nhập quyền phá thai vào trong Hiến chương các quyền cơ bản của Liên hiệp Âu châu sẽ là một luật thiếu nền tảng luân lý đạo đức và sẽ trở thành một nguyên do gây xung đột trường kỳ giữa các công dân của Liên hiệp.

(Tổng hợp 8-7-2022)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page