Ðức Thánh cha cho biết

sẽ bổ nhiệm hai phụ nữ vào Bộ Giám mục

 

Ðức Thánh cha cho biết sẽ bổ nhiệm hai phụ nữ vào Bộ Giám mục.

G. Trần Ðức Anh, O.P.

Vatican (RVA News 07-07-2022) - Ðức Thánh cha Phanxicô cho biết muốn đề cao vai trò của phụ nữ trong Giáo triều Roma, và lần đầu tiên sẽ có hai phụ nữ làm việc tại Bộ Giám mục.

Trong cuộc phỏng vấn dành cho hãng tin Reuters, hôm mùng 04 tháng Bảy năm 2022, Ðức Thánh cha cho biết như trên. Ðáp câu hỏi của ký giả Phil Pullela về sự hiện diện của phụ nữ tại Vatican, Ðức Giáo hoàng nói: "Tôi cởi mở đối với vấn đề này. Nay Phủ Thống đốc Vatican đã có một phụ nữ làm Phó thống đốc; bây giờ trong Bộ Giám mục, trong Ủy ban chọn các giám mục, lần đầu tiên sẽ có hai phụ nữ. Có sự cởi mở một chút như thế".

Ðức Thánh cha cũng nói thêm rằng tương lai, có thể các giáo dân điều khiển các bộ, như Bộ Giáo dân, Gia đình và Sự sống, Bộ văn hóa và giáo dục, hoặc Thư viện Vatican, một cơ quan hầu như là một bộ".

Hồi năm ngoái, Ðức Thánh cha đã bổ nhiệm nữ tu Raffaella Petrini, làm Phó Thống đốc thành Vatican. Trước đó, ngài cũng đã bổ nhiệm nữ tu Nathalie Becquart, người Pháp, thuộc Dòng Nữ thừa sai Xavie làm Phó Tổng thư ký Thượng Hội đồng Giám mục, nữ tu Alessandra Smerilli, Dòng Con Ðức Mẹ Phù Hộ làm nhân vật thứ hai của Bộ Phát triển nhân bản toàn diện.

Tháng Sáu vừa qua, Ðức Hồng y Kevin Farrell, Bộ trưởng Bộ Giáo dân, Gia đình, và Sự sống đã nói rằng với việc công bố Tông hiến mới về Giáo triều Roma, có thể ngài là giáo sĩ cuối cùng điều hành bộ này.

(Vatican News 6-7-2022)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page