Ðức Hồng y Czerny:

Nga thi hành cuộc chiến chống thế giới văn minh

 

Ðức Hồng y Czerny: Nga thi hành cuộc chiến chống thế giới văn minh.

G. Trần Ðức Anh, O.P.

Velehrad (RVA News 08-07-2022) - Ðức Hồng y Michel Czerny, Bộ trưởng Bộ Phát triển nhân bản toàn diện, tuyên bố rằng Nga đang tiến hành một cuộc chiến không những chống Ucraina tự do, nhưng còn phạm một tội các chiến tranh chống lại toàn thể thế giới văn minh.

Ðức Hồng y Czerny, dòng Tên người Canada gốc Tiệp. Ngài tuyên bố như trên trong thánh lễ hôm thứ Ba, ngày 05 tháng Bảy năm 2022, tại cuộc hành hương toàn quốc Tiệp, tại Ðền thánh quốc gia Cirilo và Metodio, tại Velehrad thuộc miền Moravia. Cuộc hành hương này được mở lại sau hai năm bị tạm ngưng vì đại dịch Covid-19.

Trong số các vị tham dự, cũng có Ðức Sứ thần Tòa Thánh tại Tiệp Jude Thaddeus Okolo, Ðức tân Tổng giám mục giáo phận thủ đô Praha Jan Graubner và Ðức cha phụ tá giáo phận Olomouc.

Trong bài giảng, Ðức Hồng y Czerny nhận định rằng: "Cuộc chiến tranh tại Ucraina hiện nay dựa trên sự tương phản giữa xã hội khép kín và xã hội cởi mở. Xã hội khép kín đóng cửa đối với Thiên Chúa và con người, tạo nên chế độ độc đoán và kết thúc như thành Babylon trong Kinh thánh, tại đó tự do, sự khác biệt và khả thể truyền thông bị phá hủy".

Theo Ðức Hồng y Czerny, một trong những "tháp Babylon là đế quốc Xô Viết được dựng lên trong thế giới Slave hồi thế kỷ XX. Ngày nay, chiến tranh Ucraina là kết quả của lối suy tư ấy và là một mưu toan đảo lộn dòng lịch sử và tái lập đế quốc cũ. Ðàng khác, Giáo hội là một thực thể đối nghịch với Babylon, trong đó có cả hai thánh tông đồ Cyrillô và Metodio. Các ngài coi sứ vụ của mình không phải là mang đức tin với gươm giáo, nhưng bằng cách làm cho Tin mừng trở thành điều dễ hiểu đối với các dân tộc". Vì thế, Ðức Hồng y Czerny nói rằng: "Sứ mạng của Giáo hội ngày nay là tìm ra những hình thức diễn đạt đức tin làm sao để dân chúng có thể hiểu được. Giáo hội cũng phải là một bệnh viện dã chiến và là thầy dạy về an bình nội tâm trong một thế giới bị thương tổn, và chính vì lý do đó, Giáo hội phải là một nơi "cởi mở, hiếu khách, gợi ý cho xã hội, nhà nước và các dân tộc trở nên huynh đệ hơn".

Ðức Hồng y Michael Czerny cũng nhận xét rằng: "Cộng hòa Tiệp là một trong những nước vô thần nhất Âu châu, nhưng ý muốn đón nhận những người tị nạn chứng tỏ rằng Chúa Kitô cũng hiện diện trong xã hội này - cả trong tâm hồn những người không tuyên xưng mình là phần tử của Giáo hội". Ðồng thời, ý chí hội nhập những người nhập cư cũng bị phê bình và bị nguy cơ mị dân và quốc gia chủ nghĩa".

(Kath 6-7-2022)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page